Arviointikysely kouluille

Koulujen arviointimenetelmien kehittämisen käynnistäminen alkukartoituksella

Koululla yleisten arviointimenetelmien, tvt:n opetuskäytön sekä työyhteisön omaispiirteiden kartoittaminen on hyödyllistä arviointityön kehittämisen suunnasta päätettäessä. Opettajat tekevät työtään yhä useammin yhdessä ja koulun arviointitavoista päätetään yhdessä. Arviointitapoja hiotaan yhdessä, mikä tarkoittaa myös tvt-välineiden ja -alustojen hyödyntämisen tarkastelemista osana yhdessä sovittavia arviointityön suuntaviivoja. Lähtökohdat kuitenkin vaihtelevat kouluittain, joiden tunteminen auttaa rajaamaan ja jäsentämään kehitystoimintaa; mikä on koulun nykytilanteessa mahdollista, mitä tulisi tehdä ensiksi?

 Arviointiklubi-koulutuksiin osallistuvien opettajien kouluille tehtiin opettajakunnan arviointikäytäntöjä selvittävä alkukartoituskysely. Kyselyn kehittämisen lähtökohtina olivat OPS2016:n arviointiin liittyvä ohjeistus, sekä tulosten vertailtavuuden kannalta valitut arviointikäytäntöjen kansainväliset kyselytutkimukset. Suomalainen peruskoulu on toimintatapojensa puolesta kansainvälisestikin arvioituna uniikki instituutio ja arviointikulttuurinsa suhteen erot ovat myös selviä. Hankkeen aikana kyselystä päädyttiin muokkaamaan entistä paremmin kotimaisen arviointiympäristön huomioivaksi, säilyttäen kuitenkin alkuperäisten kyselyiden. Kyselyn sisällöt kattoivat työyhteisön arviointityön kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä, arvioinnin toimintatapoja, -haasteellisuutta, -koulu-koti viestinnän ja tvt-välineiden hyödyntämisen arviointityössä.

Kyselyyn vastaajiksi kutsuttiin osallistuvien koulujen kaikki opettajat, joiden vastausten pohjalta kullekin koululle tuotettiin oma raporttinsa. Raportti sisälsi koulun arviointityön kehittämisen kannalta valittuja kyselyn sisältöjä ja vertailut koko vastaajaryhmään. Vertailulla haluttiin korostaa kehitysalueita, joissa koulu näytti vastausten perusteella olevan keskiarvon ylä- tai alapuolella. Kyselyn tulosten merkityksellisyyden tulkitseminen oli kuitenkin arviointiklubiin osallistuvilla ja raportti olikin tarkoitettu osallistujien ajattelun tukemiseksi. Kyse oli loppujen lopuksi opettajayhteisön omien arvojen mukaan tärkeiksi kokemista kehityskohteista. Tulosten tulkinnan tueksi raportti sisälsi tulkintaa selvittävän osion ja kouluille tarjottiin myös erillisen Arviointiklinikka-etäpalaverin järjestämistä. Arviointiklinikalla haluttiin tukea tulosten läpikäyntiä esimerkiksi opettajakunnan tapaamisessa.


Kirjoittaja: Antti Syvänen, tutkija, Tampereen yliopisto

pexels-photo-289742.jpeg

Arviointioivalluksia!

Arviointioivalluksia! 7.10.2019 Helsingissä

Liikelaitos Otavia järjestää kolmen Opetushallituksen rahoittaman hankkeen yhteistyönä Arviointioivalluksia!-koulutuspäivän Helsingissä 7.10.2019.

Päivä aikana pääset seuraamaan puheenvuoroja ja paneelikeskustelua sekä osallistumaan aktiivisiin arvioinnin eri teemoja käsitteleviin työpajoihin. Mukana päivän toteutuksessa mm. Erja Vitikka (Opetushallitus), Najat Oukrim-Soivio (Suomen NOS Oy), Raili Hildén (Helsingin yliopisto), Päivi Nilivaara (Innoline Oy).

Info ja ilmoittautuminen

Aika: 7.10.2019 klo 8.30-16.00
Paikka: Paasitorni, Helsinki
Hinta: tilaisuus on opetus- ja ohjaushenkilöstölle maksuton
Ilmoitautuminen: http://bit.ly/arviointioivalluksia

Näyttökuva 2019-9-4 kello 16.52.42.png

Päivän aikataulu

8.30-9.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
9.00-9.15 Tervetuloa ja päivään orientoituminen, liikelaitos Otavia
9.15-9.45 Arvioinnin linjauksia ja jatkumoa ops-työssä, Erja Vitikka, Opetushallitus
9.45-10.00 Jaloittelutauko
10.00-10.45 Pitääkö olla huolissaan? -paneelikeskustelu
10.45-12.00 Rinnakkaiset työpajat I (työpajat alla)
12.00-13.15 Lounas (omakustanteinen) ja tutustumista käytännön esimerkkeihin
13.15-14.30 Rinnakkaiset työpajat II (työpajat alla)
14.30-15.00 Kahvitauko
15.00-15.30 Puheenvuoro, Najat Ouakrim-Soivio ja Raili Hildén
15.30-16.00 Toiminnallinen päivän koonti, Anne Rongas ja Aki Luostarinen

TyöpajaT

Aki Luostarinen ja Eveliina Pöysti: Oppimisenaikainen minäkäsitystä tukeva arviointi
Anne Rongas ja Saara Limnell (opiskelija): Arviointi verkko-opinnoissa
Elina Arokannas ja Sinikka Luoma-Mattila: Arviointityön pedagoginen johtaminen
Katriina Sulonen: Opettajan arviointitiedot ja -taidot
Najat Ouakrim-Soivio: Kriteeriperusteinen arviointi
Najat Ouakrim-Soivio ja Raili Hildén: Itsearviointi
Päivi Nilivaara: Arviointi oppimaan oppimisena ja työelämätaitona

Lisätietoja

Aki Luostarinen (Arviointiklubi-hanke)
050 311 7255, aki.luostarinen@otavia.fi

Eveliina Pöysti (Arviointiklubi-hanke)
044 794 5343, eveliina.poysti@otavia.fi

Anne Rongas (Pulssi- ja Sykettä arviointiin -hankkeet)
040 518 1229, anne.rongas@otavia.fi

Tutustu hankkeisiin:
Arviointiklubin-hankkeen esittely ja blogi
Pulssi-hankkeen esittely ja blogi
Sykettä arviointiin -hankkeen esittely ja blogi

Näyttökuva 2019-8-23 kello 19.34.19.png

Webinaarit syksyllä 2019

Tervetuloa webinaareihin syksyllä 2019!

Arviointiklubi-koulutuskokonaisuuteen kuuluu webinaareja, joiden alussa asiantuntijat alustavat käsiteltävää teemaa. Webinaarit ovat ensisijaisesti tarkoitettu koulutukseen osallistuville, mutta niihin pääsee mukaan myös ulkopuolisia tilanteen niin salliessa.


16.9. klo 14-16 Yhteistä arviointikulttuuria oppimisprosessin ohjaamiseen
Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa, Otavia

30.9. klo 14-16 TVT:n arviointikäytön teoriaa
Antti Syvänen, TRIM, Tampereen yliopisto

21.10. klo 14-16 Oppimisen aikainen arviointi
Najat Ouakrim-Soivio, Suomen NOS oy

8.10. klo 14-16 Minäkäsitystä tukeva arviointi ja palaute
Laura Tuohilampi, Helsingin yliopisto

4.11. klo 14-16 TVT arvioinnin tukena
Jaakko Vuorio, TRIM, Tampereen yliopisto

11.11. klo 14-16 Esteetön arviointi
Juuso Nieminen, Helsingin yliopisto

18.11. klo 14-16 Arviointikeskuskelut, osallistaminen ja pedagoginen kuuntelu
Aki Luostarinen, Iida-Maria Peltomaa ja Eveliina Pöysti, Otavia

Kevään koulutuksen kuulumisia

Kevään koulutuskuulumisia

Arviointiklubin toinen koulutuskokonaisuus järjestettiin keväällä 2019. Kevään osallistajajoukko oli hieman pienempi, mutta sitäkin innostuneempia kehittämään oman koulun arviointikäytänteitä. 

Myös keväällä tavattiin kasvokkain aloitus-, väli- ja lopputapaamisissa. Lisäksi Google Classroom toimi itsenäisen työskentelyn alustana ja lisäksi asiantuntijawebinaarit mahdollistivat kohtaamisia ja keskustelua verkossa.

Kokonaisuus teetti työtä jälleen jokaiselle, niin osallistujille kuin kouluttajillekin. Samalla on paljon opittu uutta ja päästy kuulemaan inspiroivista arviointikokeiluista kouluilla. Syksyn tapaan erityisen hyödylliseksi osallistujat ovat kokeneet yhteistyön kollegan kanssa. 

“Mukava on ollut kouluttautua kollegan kanssa. Hyvä pohtia arviointiasioita yksin ja yhdessä. Aihe kun on niin haastava ja moniulotteinen. Välillä turhauttaa, kun tuntuu, ettei saa koulutuksesta niin paljon irti kun haluaisi, mutta toisaalta asiat jäävät hautumaan, ja varmasti oppimista tapahtuu :)”

“Ihana olla työkaverin kanssa koulutuksessa. Tärkeää pohtia näitä asioita kaverin kanssa! “

Keväällä pääsimme kurkistamaan arvioinnin kehittämiskokeiluissa mm. Eurooppalaisen viitekehykseen perustuvaan itsearviointikokeiluun kielten tunnille, koulun uuden TVT-arviointityökalun jalkauttamiseen, vuorovaikutteisempaan prosessinaikaisen arviointiin sekä koko kaupungin tason formatiivisen mallin kehittelyyn. Kerromme näistä kokeiluista tarkemmin vielä myöhemmin omissa postauksissa. 

Täytyy todeta, että taas tuli paljon uusia näkökulmia ja ajateltavaa. Tähän palautteeseen voi myös kouluttaja yhtyä:

“Koulutus on herätellyt omia arviointikäytänteitä ja auttanut pohtimaan uusia näkökulmia.”

Kaiken kaikkiaan Aristoteleen sanoin: “Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.” Yhdessä olemme enemmän.

omat_tavoitteet.jpg

Kohtaamisia arvioinnin äärellä

Arviointikllubi-hanke oli keväällä esillä sekä ITK-konferenssissa että ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kohtio-konferenssissa.

ITK2019-konferenssissa Eveliina kertoi hankkeesta ja vastaili kysymyksiin foorumiesityksessä. Voit tutustua kaikkien ITK-esitysten tiivistelmiin ITK2019-julkaisussa (pdf). Eveliinan esityksen löydät liikelaitos Otavian Nettiperuskoulun Facebook-sivulta. Lyhyessä foorumiesityksessä ei päässyt hurjan paljoa pintaa syvemmälle, mutta keskustelua virisi esityksen jälkeen. Esitys toi myös mukanaan uusia koulutusosallistujia hankkeeseen.

AK003.jpg

Kohtio-konferenssissa Eveliina ja Aki johdattelivat työpajassa osallistujat perusopetuksen arvioinnin äärelle. Monet keskeiset teemat herättivät alustuksen ja työskentelyjen aikana keskustelua. Sivuttiinpa myös inkluusiota ja sen edellyttämää osaamista ja resursseja. Aiemmin hankkeessa Juuso Henrik Nieminen (HY) on pitänyt webinaarin esteettömästä arvioinnista.

Kohtio-työpajassa esittelimme syksyn koulutuskokonaisuudesta muutamia kokeiluja nostoina. Samoin pääsimme mainostamaan aiemmissa innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämisen ja opetustoimen henkilöstökoulutushankkeiden antia. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien vinkkireppu ja STEAMOK-hankkeen vinkit olivat jaossa työpajaan osallistuville.

Arvioinnin polttavia kysymyksiä

Arvioinnin polttavia kysymyksiä

Koulutusten alussa on pohdittu yhteisesti osallistujien kanssa arviointiin liittyviä päivän polttavia kysymyksiä. Opettajia on mietityttänyt etenkin oppimisen aikainen arviointi. Mihin oppimisenaikaisessa arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota, jos arvioinnin tavoitteena on tukea ja kannustaa oppimista sekä tehdä oppilaan edistymistä näkyväksi? Kuinka avataan oppimisen solmukohtia? Miten oppimisen aikainen formatiivinen ja integroiva arviointi ovat sopusoinnussa osaamisen summatiivisen arvioinnin kanssa?

AK001.jpg

Polttavina kysymyksiksinä esitettiin esimerkiksi, mitä erilaiset termit tarkoittavat käytännössä opetuksessa ja oppimisessa. Miten tuoda tavoitteet näkyväksi oppilaalle ja sanoittaa ne oppilaan ymmärtämällä kielellä? Miten käydä keskustelua siitä, mistä tietää että tavoitteet on saavutettu? Toisaalta kuinka järjestää mielekästä itse- ja vertaisarviointia niin, ettei se tunnu päälleliimatulta lippulappusten täyttelyltä, vaan tukisi aidosti oppilasta? Miten monipuolisella arvioinnilla on mahdollista tukea oppilaan itsearviointitaitojen kehittymistä ja strategista opiskelua?

AK002.jpg

Lisäksi osallistujat nostivat esiin koulurakenteiden ja -kulttuurin muutostarpeet. Keskustelua herätti muun muassa se, miten saadaan koko koulu sitoutumaan uudenlaiseen arviointikulttuurin ja mistä löytyy vertaistukea eli millä keinoin saada hedelmällistä keskustelua aikaiseksi koulun sisällä arvioinnista. Myös dokumentoinnin problematiikka herätti kysymyksiä sekä lisämausteena soppaa oli hämmentämässä yleinen tietosuoja-asetus (GDPR).

Koulutuksen aikana jokainen osallistuja lähti omista lähtökohdista käsin kehittämään omia sekä koko koulun arviointikäytänteitä. Jos samasta koulusta osallistui useampi opettaja, toimivat he useimmiten työparina rakennellen yhteistä kehittämiskokeilua jakaen kokemuksia myös koulun arjessa. Koulutuksen aikaisten kehittämiskokeilujen kirjo oli laaja. Kehittämiskokeilut liittyivät esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin, monialaisten arvioinnin tai oman koulun arviointikulttuurin kehittämiseen.

Jokainen osallistuja sai vielä koulutuksen lopussa maistiaisia muiden osallistujien suunnittelemista ja testaamista arviointikokeiluista ja näin mahdollisuuden viedä työhönsä ja kouluunsa mukaanaan itselleen parhaiten sopivat mallit. Omien käytäntöjen jakaminen sai aikaan hyviä keskusteluja ja antoi varmasti jokaiselle osallistujalle kaivattuja kohtaamisia ja vertaisuutta. Yhdessä olemme enemmän.

Tutustu lisäksi:

Najat Ouakrim-Soivio ja Anne Rongas keskustelevat monista arvioinnin polttavista kysymyksistä Sykettä arviointiin -henkilöstökoulutushankkeen podcastissa. Tutustu lukion henkilöstölle suunnattuun arviointihankkeeseen ja hankkeessa tuotettuun muuhun materiaaliin.

ITK2019 & KOHTIO

ARVIONTIKLUBI ESILLÄ HÄMEENLINNASSA

Arviointiklubi-hanke osallistuu keväällä Hämeenlinnassa sekä ITK- että Kohtio-konferensseihin. Näissä sinulla on mahdollisuus tulla tutustumaan hankkeeseen ja osallistua myös työpajaan, jossa pääset itse työskentelemään arvioinnin kehittämisen kysymysten parissa.

 

ITK 22.3.2019, Hämeenlinna, Aulanko

Foorumiesitys 22.3. klo 12.30 (esityssali 13)

Foorumiesityksessä esittelemme Arviointiklubi-hankkeen ja käymme läpi keskeisiä oppimisenaikaisen arvioinnin haasteita. Esittelemme lisäksi joitain hankkeessa kehitettyjä arviointikokeiluja ja toimintamalleja sekä lähtötilanteen arvioinnista koottua tilastotietoa. Foorumiesitys valottaa niin keskeisimpiä onnistumisia kuin kipukohtia käytännön koulutyössä tehdyistä arvioinnin kokeiluista. Tutustu ITK:n koko ohjelmatarjontaan täällä.

 

Kohtio 11.4.2019, Hämeenlinna, Verkatehdas

Työpaja 11.4. klo 11.00 (tila: Kehräämö)

Myös Kohtion työpajassa esittelemme Arviointiklubi-hankkeen ja käymme läpi keskeisiä oppimisenaikaisen arvioinnin haasteita sekä esittelemme joitain hankkeessa kehitettyjä arviointikokeiluja ja toimintamalleja. Työpaja rakentuu alustuksille ja puheenvuoroille sekä näitä rytmittävillä ja edistäville työskentelyille, eli työpajassa pääset myös itse aktiivisesti työskentelemään arvioinnin kehittämisen teemojen parissa. Tutustu Kohtion koko ohjelmatarjontaan täällä.

Tule mukaan kesäkouluun!

ARVIOINTIKLUBI-HANKKEEN
KESÄKOULU 2019


Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke Arviointiklubi järjestää kesäkouluna viiden opintopisteen laajuisen perusopetuksen arvioinnin kehittämisen koulutuksen. Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä teema-alueesta:

1. Ammatillinen kehittyminen, kehittämissuunnitelma ja kokeilusuunnitelma
2. Prosessinaikainen arviointi ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
3. TVT arvioinnin tukena

Koulutuskokonaisuus käynnistyy yhteisellä aloitustapaamisella maanantaina 10.6. ja päättyy yhteiseen päätöstilaisuuteen torstaina 22.8. Näiden välissä osallistuja tutustuu webinaaritallenteisiin, artikkeleihin ja muihin koulutusmateriaaleihin, joiden pohjalta hän laatii henkilökohtaisen tai oman koulun yhteisen kehittämissuunnitelman. Lisäksi osallistuja ideoi arviointikokeilun, jonka hän halutessaan voi toteuttaa esimerkiksi alkavana lukuvuonna. Kokeilu voi liittyä yksittäiseen kurssiin, kurssin osaan tai monialaiseen oppimiskokonaisuuteen. Etätyöskentely tapahtuu Google Classroomissa.

 

Lisätietoja koulutuksesta:
Aki Luostarinen, hankekoordinaattori
aki.luostarinen@otavia.fi
050 311 7255 tai 040 5444 049

Eveliina Pöysti, hankesuunnittelija
eveliina.poysti@otavia.fi
044 794 5343

 
AK+Arviointiklubit+logot+2019+kuva.jpg
OPH rahoittaa logo.pngSyksyn arviointiklubi paketissa

Syksyn koulutuskuulumisia

Syksyllä 2018 järjestettiin ensimmäinen viiden opintopisteen laajuinen Arviointiklubi-koulutus. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Arviointiklubi-hanketta, joka on suunnattu perusopetuksen arvioinnin kehittämiseen. Painotus on oppimisenaikaisessa arvioinnissa (mm. monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi). Syksyn kokonaisuuteen osallistui opettajia ja koulujen hallintohenkilöstöä eri puolilta Suomea aina Oulusta Helsinkiin ja Mikkelistä Kristiinankaupunkiin.

Tapaamiset olivat aina innostavia ja antoisia sekä tehtävät ja webinaarit mielenkiintoisia ja hyvin järjestettyjä.

Koulutuskokonaisuus (5 op) teetätti töitä jokaisella osallistujalla, samoin kuin kouluttajilla. Webinaarien asiantuntijavieraat johdattivat osallistujia arvioinnin eri näkökulmiin. Webinaarien, lähitapaamisten ja itsenäisesti läpikäytävien materiaalien pohjalta jokainen osallistuja laati itselleen kehittämissuunnitelman ja arvioinnin kokeilun. Kokeiluista suurin osa ennätettiin myös testata syksyn aikana. Tammikuun lopputapaamisessa pääsimmekin kuulemaan useista erilaisista kehittämiskokeiluista kouluissa. Kehittämistehtävissä yhteistä oli halu koulun erilaisten arvioinkäytänteiden yhdistämiseen sekä arviointikulttuurin kehittämiseen koko koulun tasolla.

pexels-photo-733856.jpeg

Tervetuloa webinaareihin syksyllä 2018

Arviointiklubi-koulutuskokonaisuuteen kuuluu webinaareja, joiden alussa asiantuntijat alustavat käsiteltävää teemaa. Webinaarit ovat ensisijaisesti tarkoitettu koulutukseen osallistuville, mutta niihin pääsee mukaan myös ulkopuolisia tilanteen niin salliessa.

Alla näet syksyn webinaariaikataulun ja sisällöt. Jos olet kiinnostunut osallistumaan webinaareihin, kysy lisätietoja lomakkeella:

 
Aki ja Iida kopio.jpg

26.9. klo 14-16

Johdanto prosessinarviointiin ja kehittämistehtävien edistäminen ja ohjaus

Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa, Otavan Opisto

 

8.10. klo 14-16

TVT arvioinnin tukena

Antti Syvänen, TRIM, Tampereen yliopisto

 
Juuso.png

15.10. klo 14-16

Arvioinnin esteettömyys

Juuso Nieminen, Helsingin yliopisto

 
Najat 2.png

22.10. klo 14-16

Formatiivinen arviointi

Najat Ouakrim-Soivio, Suomen NOS Oy

 
JaakkoV.png

29.10. klo 14-16

TVT arvioinnin tukena, osa 2

Jaakko Vuorio, TRIM, Tampereen yliopisto

 
Näyttökuva 2018-9-5 kello 16.34.24.png

5.11. klo 14-16

Arviointikeskustelut, osallistaminen ja pedagoginen kuuntelu

Aki Luostarinen, Eveliina Pöysti ja Iida-Maria Peltomaa

 
Kaisa.png

19.11. klo 14-16

Vahvuuskeskeisyys ja positiivinen cv

Kaisa Vuorinen, IloEdu Oy

 
Mirja.png

3.12. klo 14-16

Subjektiivinen arvioija

Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto

ARVIOINTIKLUBI KOOLLE

ARVIOINTIKLUBI
AVOINTA YHTEISKEHITTÄMISTÄ

Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutushanke Arviointiklubi käynnistyy syksyllä 2018. Kyseessä ei ole eliittiklubi tai salaseura, vaan koulutuskokonaisuus, jossa tavoitteena on kehittää parasta mahdollista prosessinaikaista arviointia perusopetuksessa. Koulutus on osallistujalle maksuton.

Hankekokonaisuus toteutetaan pääsääntöisesti Mikkelin, Tampereen, Hämeenlinnan ja Helsingin seutujen kouluille ja opettajille, mutta mahdollisuuksien mukaan hankkeessa tuotettu materiaali ja hankeosallistujien syklinen kehittämisprosessi jaetaan avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi.

Mitä hankkeessa tehdään?

Viiden opintopisteen koulutuskokonaisuus kestää yhden lukukauden ja toteutetaan hankekauden aikana kolmesti samanasisältöisenä (syksy 2018, kevät 2019, syksy 2019). Koulutuskokonaisuuteen kuuluu paikallinen aloitustapaaminen, webinaareja, itsenäistä työskentelyä, arviointikokeilu omalla koululla, ja se rakentuu seuraavista teemoista:

1. Arviointiosaaminen ja opettajan kehitysprosessi (1 op)
2. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja prosessinarviointi (2 op)
3. Tieto- ja viestintäteknologia arvioinnin tukena (1 op)
4. Arviointikokeilu koululla, reflektio ja raportointi (1 op)

Hankkeessa perehdytään viimeaikaiseen tutkittuun tietoon arvioinnista sekä kehitetään yhdessä hankeosallistujien kanssa tietoon pohjautuvia innostavia prosessinaikaisen arvioinnin kokeiluja osallistujakouluihin. Kokeilut toteutetaan ja niiden pohjalta reflektoidaan syklisesti yhdessä parannettu versio jaettavaksi avoimeksi kaikkien käyttöön. Hankeosallistujakouluilla toteutetaan hankkeessa myös Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen toteuttaman alku- ja lopputilanteen arvioinnin sekä tulosten analysoinnin kehittämistyönsä tueksi.

Ilmoittautuminen

Jos työskentelet Tampereen, MIkkelin, Hämeenlinnan tai Helsingin seutualueen kouluissa ja haluaisit hankkeeseen mukaan, ilmoittaudu suoraan lomakkeella tai kysy lisätietoja! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja etusijalla ovat Mikkelin, Tampereen, Helsingin ja Hämeenlinnan seutukuntien opettajat.

Lisätietoja hankkeesta

Hankekoordinaattori ja kouluttaja
Aki Luostarinen
050 311 7255 tai 04 5444 049
aki.luostarinen@otavanopisto.fi
 

Arviointiklubi ja logot.png