perusopetus

Arviointikysely kouluille

Koulujen arviointimenetelmien kehittämisen käynnistäminen alkukartoituksella

Koululla yleisten arviointimenetelmien, tvt:n opetuskäytön sekä työyhteisön omaispiirteiden kartoittaminen on hyödyllistä arviointityön kehittämisen suunnasta päätettäessä. Opettajat tekevät työtään yhä useammin yhdessä ja koulun arviointitavoista päätetään yhdessä. Arviointitapoja hiotaan yhdessä, mikä tarkoittaa myös tvt-välineiden ja -alustojen hyödyntämisen tarkastelemista osana yhdessä sovittavia arviointityön suuntaviivoja. Lähtökohdat kuitenkin vaihtelevat kouluittain, joiden tunteminen auttaa rajaamaan ja jäsentämään kehitystoimintaa; mikä on koulun nykytilanteessa mahdollista, mitä tulisi tehdä ensiksi?

 Arviointiklubi-koulutuksiin osallistuvien opettajien kouluille tehtiin opettajakunnan arviointikäytäntöjä selvittävä alkukartoituskysely. Kyselyn kehittämisen lähtökohtina olivat OPS2016:n arviointiin liittyvä ohjeistus, sekä tulosten vertailtavuuden kannalta valitut arviointikäytäntöjen kansainväliset kyselytutkimukset. Suomalainen peruskoulu on toimintatapojensa puolesta kansainvälisestikin arvioituna uniikki instituutio ja arviointikulttuurinsa suhteen erot ovat myös selviä. Hankkeen aikana kyselystä päädyttiin muokkaamaan entistä paremmin kotimaisen arviointiympäristön huomioivaksi, säilyttäen kuitenkin alkuperäisten kyselyiden. Kyselyn sisällöt kattoivat työyhteisön arviointityön kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä, arvioinnin toimintatapoja, -haasteellisuutta, -koulu-koti viestinnän ja tvt-välineiden hyödyntämisen arviointityössä.

Kyselyyn vastaajiksi kutsuttiin osallistuvien koulujen kaikki opettajat, joiden vastausten pohjalta kullekin koululle tuotettiin oma raporttinsa. Raportti sisälsi koulun arviointityön kehittämisen kannalta valittuja kyselyn sisältöjä ja vertailut koko vastaajaryhmään. Vertailulla haluttiin korostaa kehitysalueita, joissa koulu näytti vastausten perusteella olevan keskiarvon ylä- tai alapuolella. Kyselyn tulosten merkityksellisyyden tulkitseminen oli kuitenkin arviointiklubiin osallistuvilla ja raportti olikin tarkoitettu osallistujien ajattelun tukemiseksi. Kyse oli loppujen lopuksi opettajayhteisön omien arvojen mukaan tärkeiksi kokemista kehityskohteista. Tulosten tulkinnan tueksi raportti sisälsi tulkintaa selvittävän osion ja kouluille tarjottiin myös erillisen Arviointiklinikka-etäpalaverin järjestämistä. Arviointiklinikalla haluttiin tukea tulosten läpikäyntiä esimerkiksi opettajakunnan tapaamisessa.


Kirjoittaja: Antti Syvänen, tutkija, Tampereen yliopisto

pexels-photo-289742.jpeg

Arviointioivalluksia!

Arviointioivalluksia! 7.10.2019 Helsingissä

Liikelaitos Otavia järjestää kolmen Opetushallituksen rahoittaman hankkeen yhteistyönä Arviointioivalluksia!-koulutuspäivän Helsingissä 7.10.2019.

Päivä aikana pääset seuraamaan puheenvuoroja ja paneelikeskustelua sekä osallistumaan aktiivisiin arvioinnin eri teemoja käsitteleviin työpajoihin. Mukana päivän toteutuksessa mm. Erja Vitikka (Opetushallitus), Najat Oukrim-Soivio (Suomen NOS Oy), Raili Hildén (Helsingin yliopisto), Päivi Nilivaara (Innoline Oy).

Info ja ilmoittautuminen

Aika: 7.10.2019 klo 8.30-16.00
Paikka: Paasitorni, Helsinki
Hinta: tilaisuus on opetus- ja ohjaushenkilöstölle maksuton
Ilmoitautuminen: http://bit.ly/arviointioivalluksia

Näyttökuva 2019-9-4 kello 16.52.42.png

Päivän aikataulu

8.30-9.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
9.00-9.15 Tervetuloa ja päivään orientoituminen, liikelaitos Otavia
9.15-9.45 Arvioinnin linjauksia ja jatkumoa ops-työssä, Erja Vitikka, Opetushallitus
9.45-10.00 Jaloittelutauko
10.00-10.45 Pitääkö olla huolissaan? -paneelikeskustelu
10.45-12.00 Rinnakkaiset työpajat I (työpajat alla)
12.00-13.15 Lounas (omakustanteinen) ja tutustumista käytännön esimerkkeihin
13.15-14.30 Rinnakkaiset työpajat II (työpajat alla)
14.30-15.00 Kahvitauko
15.00-15.30 Puheenvuoro, Najat Ouakrim-Soivio ja Raili Hildén
15.30-16.00 Toiminnallinen päivän koonti, Anne Rongas ja Aki Luostarinen

TyöpajaT

Aki Luostarinen ja Eveliina Pöysti: Oppimisenaikainen minäkäsitystä tukeva arviointi
Anne Rongas ja Saara Limnell (opiskelija): Arviointi verkko-opinnoissa
Elina Arokannas ja Sinikka Luoma-Mattila: Arviointityön pedagoginen johtaminen
Katriina Sulonen: Opettajan arviointitiedot ja -taidot
Najat Ouakrim-Soivio: Kriteeriperusteinen arviointi
Najat Ouakrim-Soivio ja Raili Hildén: Itsearviointi
Päivi Nilivaara: Arviointi oppimaan oppimisena ja työelämätaitona

Lisätietoja

Aki Luostarinen (Arviointiklubi-hanke)
050 311 7255, aki.luostarinen@otavia.fi

Eveliina Pöysti (Arviointiklubi-hanke)
044 794 5343, eveliina.poysti@otavia.fi

Anne Rongas (Pulssi- ja Sykettä arviointiin -hankkeet)
040 518 1229, anne.rongas@otavia.fi

Tutustu hankkeisiin:
Arviointiklubin-hankkeen esittely ja blogi
Pulssi-hankkeen esittely ja blogi
Sykettä arviointiin -hankkeen esittely ja blogi

Näyttökuva 2019-8-23 kello 19.34.19.png

Webinaarit syksyllä 2019

Tervetuloa webinaareihin syksyllä 2019!

Arviointiklubi-koulutuskokonaisuuteen kuuluu webinaareja, joiden alussa asiantuntijat alustavat käsiteltävää teemaa. Webinaarit ovat ensisijaisesti tarkoitettu koulutukseen osallistuville, mutta niihin pääsee mukaan myös ulkopuolisia tilanteen niin salliessa.


16.9. klo 14-16 Yhteistä arviointikulttuuria oppimisprosessin ohjaamiseen
Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa, Otavia

30.9. klo 14-16 TVT:n arviointikäytön teoriaa
Antti Syvänen, TRIM, Tampereen yliopisto

21.10. klo 14-16 Oppimisen aikainen arviointi
Najat Ouakrim-Soivio, Suomen NOS oy

8.10. klo 14-16 Minäkäsitystä tukeva arviointi ja palaute
Laura Tuohilampi, Helsingin yliopisto

4.11. klo 14-16 TVT arvioinnin tukena
Jaakko Vuorio, TRIM, Tampereen yliopisto

11.11. klo 14-16 Esteetön arviointi
Juuso Nieminen, Helsingin yliopisto

18.11. klo 14-16 Arviointikeskuskelut, osallistaminen ja pedagoginen kuuntelu
Aki Luostarinen, Iida-Maria Peltomaa ja Eveliina Pöysti, Otavia

Tule mukaan kesäkouluun!

ARVIOINTIKLUBI-HANKKEEN
KESÄKOULU 2019


Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke Arviointiklubi järjestää kesäkouluna viiden opintopisteen laajuisen perusopetuksen arvioinnin kehittämisen koulutuksen. Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä teema-alueesta:

1. Ammatillinen kehittyminen, kehittämissuunnitelma ja kokeilusuunnitelma
2. Prosessinaikainen arviointi ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
3. TVT arvioinnin tukena

Koulutuskokonaisuus käynnistyy yhteisellä aloitustapaamisella maanantaina 10.6. ja päättyy yhteiseen päätöstilaisuuteen torstaina 22.8. Näiden välissä osallistuja tutustuu webinaaritallenteisiin, artikkeleihin ja muihin koulutusmateriaaleihin, joiden pohjalta hän laatii henkilökohtaisen tai oman koulun yhteisen kehittämissuunnitelman. Lisäksi osallistuja ideoi arviointikokeilun, jonka hän halutessaan voi toteuttaa esimerkiksi alkavana lukuvuonna. Kokeilu voi liittyä yksittäiseen kurssiin, kurssin osaan tai monialaiseen oppimiskokonaisuuteen. Etätyöskentely tapahtuu Google Classroomissa.

 

Lisätietoja koulutuksesta:
Aki Luostarinen, hankekoordinaattori
aki.luostarinen@otavia.fi
050 311 7255 tai 040 5444 049

Eveliina Pöysti, hankesuunnittelija
eveliina.poysti@otavia.fi
044 794 5343

 
AK+Arviointiklubit+logot+2019+kuva.jpg
OPH rahoittaa logo.pngSyksyn arviointiklubi paketissa

Syksyn koulutuskuulumisia

Syksyllä 2018 järjestettiin ensimmäinen viiden opintopisteen laajuinen Arviointiklubi-koulutus. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Arviointiklubi-hanketta, joka on suunnattu perusopetuksen arvioinnin kehittämiseen. Painotus on oppimisenaikaisessa arvioinnissa (mm. monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi). Syksyn kokonaisuuteen osallistui opettajia ja koulujen hallintohenkilöstöä eri puolilta Suomea aina Oulusta Helsinkiin ja Mikkelistä Kristiinankaupunkiin.

Tapaamiset olivat aina innostavia ja antoisia sekä tehtävät ja webinaarit mielenkiintoisia ja hyvin järjestettyjä.

Koulutuskokonaisuus (5 op) teetätti töitä jokaisella osallistujalla, samoin kuin kouluttajilla. Webinaarien asiantuntijavieraat johdattivat osallistujia arvioinnin eri näkökulmiin. Webinaarien, lähitapaamisten ja itsenäisesti läpikäytävien materiaalien pohjalta jokainen osallistuja laati itselleen kehittämissuunnitelman ja arvioinnin kokeilun. Kokeiluista suurin osa ennätettiin myös testata syksyn aikana. Tammikuun lopputapaamisessa pääsimmekin kuulemaan useista erilaisista kehittämiskokeiluista kouluissa. Kehittämistehtävissä yhteistä oli halu koulun erilaisten arvioinkäytänteiden yhdistämiseen sekä arviointikulttuurin kehittämiseen koko koulun tasolla.

pexels-photo-733856.jpeg

ARVIOINTIKLUBI KOOLLE

ARVIOINTIKLUBI
AVOINTA YHTEISKEHITTÄMISTÄ

Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutushanke Arviointiklubi käynnistyy syksyllä 2018. Kyseessä ei ole eliittiklubi tai salaseura, vaan koulutuskokonaisuus, jossa tavoitteena on kehittää parasta mahdollista prosessinaikaista arviointia perusopetuksessa. Koulutus on osallistujalle maksuton.

Hankekokonaisuus toteutetaan pääsääntöisesti Mikkelin, Tampereen, Hämeenlinnan ja Helsingin seutujen kouluille ja opettajille, mutta mahdollisuuksien mukaan hankkeessa tuotettu materiaali ja hankeosallistujien syklinen kehittämisprosessi jaetaan avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi.

Mitä hankkeessa tehdään?

Viiden opintopisteen koulutuskokonaisuus kestää yhden lukukauden ja toteutetaan hankekauden aikana kolmesti samanasisältöisenä (syksy 2018, kevät 2019, syksy 2019). Koulutuskokonaisuuteen kuuluu paikallinen aloitustapaaminen, webinaareja, itsenäistä työskentelyä, arviointikokeilu omalla koululla, ja se rakentuu seuraavista teemoista:

1. Arviointiosaaminen ja opettajan kehitysprosessi (1 op)
2. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja prosessinarviointi (2 op)
3. Tieto- ja viestintäteknologia arvioinnin tukena (1 op)
4. Arviointikokeilu koululla, reflektio ja raportointi (1 op)

Hankkeessa perehdytään viimeaikaiseen tutkittuun tietoon arvioinnista sekä kehitetään yhdessä hankeosallistujien kanssa tietoon pohjautuvia innostavia prosessinaikaisen arvioinnin kokeiluja osallistujakouluihin. Kokeilut toteutetaan ja niiden pohjalta reflektoidaan syklisesti yhdessä parannettu versio jaettavaksi avoimeksi kaikkien käyttöön. Hankeosallistujakouluilla toteutetaan hankkeessa myös Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen toteuttaman alku- ja lopputilanteen arvioinnin sekä tulosten analysoinnin kehittämistyönsä tueksi.

Ilmoittautuminen

Jos työskentelet Tampereen, MIkkelin, Hämeenlinnan tai Helsingin seutualueen kouluissa ja haluaisit hankkeeseen mukaan, ilmoittaudu suoraan lomakkeella tai kysy lisätietoja! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja etusijalla ovat Mikkelin, Tampereen, Helsingin ja Hämeenlinnan seutukuntien opettajat.

Lisätietoja hankkeesta

Hankekoordinaattori ja kouluttaja
Aki Luostarinen
050 311 7255 tai 04 5444 049
aki.luostarinen@otavanopisto.fi
 

Arviointiklubi ja logot.png