Kevään koulutuksen kuulumisia

Kevään koulutuskuulumisia

Arviointiklubin toinen koulutuskokonaisuus järjestettiin keväällä 2019. Kevään osallistajajoukko oli hieman pienempi, mutta sitäkin innostuneempia kehittämään oman koulun arviointikäytänteitä. 

Myös keväällä tavattiin kasvokkain aloitus-, väli- ja lopputapaamisissa. Lisäksi Google Classroom toimi itsenäisen työskentelyn alustana ja lisäksi asiantuntijawebinaarit mahdollistivat kohtaamisia ja keskustelua verkossa.

Kokonaisuus teetti työtä jälleen jokaiselle, niin osallistujille kuin kouluttajillekin. Samalla on paljon opittu uutta ja päästy kuulemaan inspiroivista arviointikokeiluista kouluilla. Syksyn tapaan erityisen hyödylliseksi osallistujat ovat kokeneet yhteistyön kollegan kanssa. 

“Mukava on ollut kouluttautua kollegan kanssa. Hyvä pohtia arviointiasioita yksin ja yhdessä. Aihe kun on niin haastava ja moniulotteinen. Välillä turhauttaa, kun tuntuu, ettei saa koulutuksesta niin paljon irti kun haluaisi, mutta toisaalta asiat jäävät hautumaan, ja varmasti oppimista tapahtuu :)”

“Ihana olla työkaverin kanssa koulutuksessa. Tärkeää pohtia näitä asioita kaverin kanssa! “

Keväällä pääsimme kurkistamaan arvioinnin kehittämiskokeiluissa mm. Eurooppalaisen viitekehykseen perustuvaan itsearviointikokeiluun kielten tunnille, koulun uuden TVT-arviointityökalun jalkauttamiseen, vuorovaikutteisempaan prosessinaikaisen arviointiin sekä koko kaupungin tason formatiivisen mallin kehittelyyn. Kerromme näistä kokeiluista tarkemmin vielä myöhemmin omissa postauksissa. 

Täytyy todeta, että taas tuli paljon uusia näkökulmia ja ajateltavaa. Tähän palautteeseen voi myös kouluttaja yhtyä:

“Koulutus on herätellyt omia arviointikäytänteitä ja auttanut pohtimaan uusia näkökulmia.”

Kaiken kaikkiaan Aristoteleen sanoin: “Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.” Yhdessä olemme enemmän.

omat_tavoitteet.jpg