arviointiklubi

Kevään koulutuksen kuulumisia

Kevään koulutuskuulumisia

Arviointiklubin toinen koulutuskokonaisuus järjestettiin keväällä 2019. Kevään osallistajajoukko oli hieman pienempi, mutta sitäkin innostuneempia kehittämään oman koulun arviointikäytänteitä. 

Myös keväällä tavattiin kasvokkain aloitus-, väli- ja lopputapaamisissa. Lisäksi Google Classroom toimi itsenäisen työskentelyn alustana ja lisäksi asiantuntijawebinaarit mahdollistivat kohtaamisia ja keskustelua verkossa.

Kokonaisuus teetti työtä jälleen jokaiselle, niin osallistujille kuin kouluttajillekin. Samalla on paljon opittu uutta ja päästy kuulemaan inspiroivista arviointikokeiluista kouluilla. Syksyn tapaan erityisen hyödylliseksi osallistujat ovat kokeneet yhteistyön kollegan kanssa. 

“Mukava on ollut kouluttautua kollegan kanssa. Hyvä pohtia arviointiasioita yksin ja yhdessä. Aihe kun on niin haastava ja moniulotteinen. Välillä turhauttaa, kun tuntuu, ettei saa koulutuksesta niin paljon irti kun haluaisi, mutta toisaalta asiat jäävät hautumaan, ja varmasti oppimista tapahtuu :)”

“Ihana olla työkaverin kanssa koulutuksessa. Tärkeää pohtia näitä asioita kaverin kanssa! “

Keväällä pääsimme kurkistamaan arvioinnin kehittämiskokeiluissa mm. Eurooppalaisen viitekehykseen perustuvaan itsearviointikokeiluun kielten tunnille, koulun uuden TVT-arviointityökalun jalkauttamiseen, vuorovaikutteisempaan prosessinaikaisen arviointiin sekä koko kaupungin tason formatiivisen mallin kehittelyyn. Kerromme näistä kokeiluista tarkemmin vielä myöhemmin omissa postauksissa. 

Täytyy todeta, että taas tuli paljon uusia näkökulmia ja ajateltavaa. Tähän palautteeseen voi myös kouluttaja yhtyä:

“Koulutus on herätellyt omia arviointikäytänteitä ja auttanut pohtimaan uusia näkökulmia.”

Kaiken kaikkiaan Aristoteleen sanoin: “Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.” Yhdessä olemme enemmän.

omat_tavoitteet.jpg

Arvioinnin polttavia kysymyksiä

Arvioinnin polttavia kysymyksiä

Koulutusten alussa on pohdittu yhteisesti osallistujien kanssa arviointiin liittyviä päivän polttavia kysymyksiä. Opettajia on mietityttänyt etenkin oppimisen aikainen arviointi. Mihin oppimisenaikaisessa arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota, jos arvioinnin tavoitteena on tukea ja kannustaa oppimista sekä tehdä oppilaan edistymistä näkyväksi? Kuinka avataan oppimisen solmukohtia? Miten oppimisen aikainen formatiivinen ja integroiva arviointi ovat sopusoinnussa osaamisen summatiivisen arvioinnin kanssa?

AK001.jpg

Polttavina kysymyksiksinä esitettiin esimerkiksi, mitä erilaiset termit tarkoittavat käytännössä opetuksessa ja oppimisessa. Miten tuoda tavoitteet näkyväksi oppilaalle ja sanoittaa ne oppilaan ymmärtämällä kielellä? Miten käydä keskustelua siitä, mistä tietää että tavoitteet on saavutettu? Toisaalta kuinka järjestää mielekästä itse- ja vertaisarviointia niin, ettei se tunnu päälleliimatulta lippulappusten täyttelyltä, vaan tukisi aidosti oppilasta? Miten monipuolisella arvioinnilla on mahdollista tukea oppilaan itsearviointitaitojen kehittymistä ja strategista opiskelua?

AK002.jpg

Lisäksi osallistujat nostivat esiin koulurakenteiden ja -kulttuurin muutostarpeet. Keskustelua herätti muun muassa se, miten saadaan koko koulu sitoutumaan uudenlaiseen arviointikulttuurin ja mistä löytyy vertaistukea eli millä keinoin saada hedelmällistä keskustelua aikaiseksi koulun sisällä arvioinnista. Myös dokumentoinnin problematiikka herätti kysymyksiä sekä lisämausteena soppaa oli hämmentämässä yleinen tietosuoja-asetus (GDPR).

Koulutuksen aikana jokainen osallistuja lähti omista lähtökohdista käsin kehittämään omia sekä koko koulun arviointikäytänteitä. Jos samasta koulusta osallistui useampi opettaja, toimivat he useimmiten työparina rakennellen yhteistä kehittämiskokeilua jakaen kokemuksia myös koulun arjessa. Koulutuksen aikaisten kehittämiskokeilujen kirjo oli laaja. Kehittämiskokeilut liittyivät esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin, monialaisten arvioinnin tai oman koulun arviointikulttuurin kehittämiseen.

Jokainen osallistuja sai vielä koulutuksen lopussa maistiaisia muiden osallistujien suunnittelemista ja testaamista arviointikokeiluista ja näin mahdollisuuden viedä työhönsä ja kouluunsa mukaanaan itselleen parhaiten sopivat mallit. Omien käytäntöjen jakaminen sai aikaan hyviä keskusteluja ja antoi varmasti jokaiselle osallistujalle kaivattuja kohtaamisia ja vertaisuutta. Yhdessä olemme enemmän.

Tutustu lisäksi:

Najat Ouakrim-Soivio ja Anne Rongas keskustelevat monista arvioinnin polttavista kysymyksistä Sykettä arviointiin -henkilöstökoulutushankkeen podcastissa. Tutustu lukion henkilöstölle suunnattuun arviointihankkeeseen ja hankkeessa tuotettuun muuhun materiaaliin.

ITK2019 & KOHTIO

ARVIONTIKLUBI ESILLÄ HÄMEENLINNASSA

Arviointiklubi-hanke osallistuu keväällä Hämeenlinnassa sekä ITK- että Kohtio-konferensseihin. Näissä sinulla on mahdollisuus tulla tutustumaan hankkeeseen ja osallistua myös työpajaan, jossa pääset itse työskentelemään arvioinnin kehittämisen kysymysten parissa.

 

ITK 22.3.2019, Hämeenlinna, Aulanko

Foorumiesitys 22.3. klo 12.30 (esityssali 13)

Foorumiesityksessä esittelemme Arviointiklubi-hankkeen ja käymme läpi keskeisiä oppimisenaikaisen arvioinnin haasteita. Esittelemme lisäksi joitain hankkeessa kehitettyjä arviointikokeiluja ja toimintamalleja sekä lähtötilanteen arvioinnista koottua tilastotietoa. Foorumiesitys valottaa niin keskeisimpiä onnistumisia kuin kipukohtia käytännön koulutyössä tehdyistä arvioinnin kokeiluista. Tutustu ITK:n koko ohjelmatarjontaan täällä.

 

Kohtio 11.4.2019, Hämeenlinna, Verkatehdas

Työpaja 11.4. klo 11.00 (tila: Kehräämö)

Myös Kohtion työpajassa esittelemme Arviointiklubi-hankkeen ja käymme läpi keskeisiä oppimisenaikaisen arvioinnin haasteita sekä esittelemme joitain hankkeessa kehitettyjä arviointikokeiluja ja toimintamalleja. Työpaja rakentuu alustuksille ja puheenvuoroille sekä näitä rytmittävillä ja edistäville työskentelyille, eli työpajassa pääset myös itse aktiivisesti työskentelemään arvioinnin kehittämisen teemojen parissa. Tutustu Kohtion koko ohjelmatarjontaan täällä.

Tule mukaan kesäkouluun!

ARVIOINTIKLUBI-HANKKEEN
KESÄKOULU 2019


Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke Arviointiklubi järjestää kesäkouluna viiden opintopisteen laajuisen perusopetuksen arvioinnin kehittämisen koulutuksen. Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä teema-alueesta:

1. Ammatillinen kehittyminen, kehittämissuunnitelma ja kokeilusuunnitelma
2. Prosessinaikainen arviointi ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
3. TVT arvioinnin tukena

Koulutuskokonaisuus käynnistyy yhteisellä aloitustapaamisella maanantaina 10.6. ja päättyy yhteiseen päätöstilaisuuteen torstaina 22.8. Näiden välissä osallistuja tutustuu webinaaritallenteisiin, artikkeleihin ja muihin koulutusmateriaaleihin, joiden pohjalta hän laatii henkilökohtaisen tai oman koulun yhteisen kehittämissuunnitelman. Lisäksi osallistuja ideoi arviointikokeilun, jonka hän halutessaan voi toteuttaa esimerkiksi alkavana lukuvuonna. Kokeilu voi liittyä yksittäiseen kurssiin, kurssin osaan tai monialaiseen oppimiskokonaisuuteen. Etätyöskentely tapahtuu Google Classroomissa.

 

Lisätietoja koulutuksesta:
Aki Luostarinen, hankekoordinaattori
aki.luostarinen@otavia.fi
050 311 7255 tai 040 5444 049

Eveliina Pöysti, hankesuunnittelija
eveliina.poysti@otavia.fi
044 794 5343

 
AK+Arviointiklubit+logot+2019+kuva.jpg
OPH rahoittaa logo.pngTervetuloa webinaareihin syksyllä 2018

Arviointiklubi-koulutuskokonaisuuteen kuuluu webinaareja, joiden alussa asiantuntijat alustavat käsiteltävää teemaa. Webinaarit ovat ensisijaisesti tarkoitettu koulutukseen osallistuville, mutta niihin pääsee mukaan myös ulkopuolisia tilanteen niin salliessa.

Alla näet syksyn webinaariaikataulun ja sisällöt. Jos olet kiinnostunut osallistumaan webinaareihin, kysy lisätietoja lomakkeella:

 
Aki ja Iida kopio.jpg

26.9. klo 14-16

Johdanto prosessinarviointiin ja kehittämistehtävien edistäminen ja ohjaus

Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa, Otavan Opisto

 

8.10. klo 14-16

TVT arvioinnin tukena

Antti Syvänen, TRIM, Tampereen yliopisto

 
Juuso.png

15.10. klo 14-16

Arvioinnin esteettömyys

Juuso Nieminen, Helsingin yliopisto

 
Najat 2.png

22.10. klo 14-16

Formatiivinen arviointi

Najat Ouakrim-Soivio, Suomen NOS Oy

 
JaakkoV.png

29.10. klo 14-16

TVT arvioinnin tukena, osa 2

Jaakko Vuorio, TRIM, Tampereen yliopisto

 
Näyttökuva 2018-9-5 kello 16.34.24.png

5.11. klo 14-16

Arviointikeskustelut, osallistaminen ja pedagoginen kuuntelu

Aki Luostarinen, Eveliina Pöysti ja Iida-Maria Peltomaa

 
Kaisa.png

19.11. klo 14-16

Vahvuuskeskeisyys ja positiivinen cv

Kaisa Vuorinen, IloEdu Oy

 
Mirja.png

3.12. klo 14-16

Subjektiivinen arvioija

Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto