Suunta-tiimin tehtyjä projekteja 

 
 

OPS-hautomot

Opetushallituksen rahoittamat neljä henkilöstökoulushanketta tarjosivat opetussuunnitelmatyöhön liittyvää koulutusta perusopetuksen ja lukion opettajille ympäri Suomen vuosina 2013-2017. 

Yhteyshenkilöt: Iida-Maria Peltomaa, Aki Luostarinen

 
Rakkaudesta-oppimiseen_punainen (1).png

Koulutuskeskiviikot

Sitran käynnistämät Koulutuskeskiviikot jatkuivat Opetushallituksen rahoittamana ja Otavan Opiston koordinoimana yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle suunnattuna hankkeena 2016-2017. 

Yhteyshenkilö: Iida-Maria Peltomaa 

 
viisari.jpg

Viisari - lukion arviointikulttuurin kehittämishanke

Otavan Opisto koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jossa kuudessa lukiossa kokeiltiin ja kehitettiin arvioinnin monipuolistamisen käytännön keinoja lukion uuden opetussuunnitelman hengessä. Erityistä huomiota kiinnitettiin opiskelijan rooliin arvioinnin käytänteissä.

Yhteyshenkilö: Anne Rongas

 
Startup High School - Digioppimisen areena .png

Startup High School

Syksyllä 2017 käynnistyvän startup-lukion perustajina ovat Slush, HundrED ja Otavan Opisto. Alkuvaiheessa startup-lukion oppimäärä koostuu kolmesta kurssista, jotka pitävät sisällään yritteliäisyyden perusteita ja teoriaa, erilaisia luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä käytännön tekemistä.

Yhteyshenkilöt: Aki Luostarinen, Iida-Maria Peltomaa