Suunta-tiimin tehtyjä projekteja 

 
 

OPS-hautomot

Opetushallituksen rahoittamat neljä henkilöstökoulushanketta tarjosivat opetussuunnitelmatyöhön liittyvää koulutusta perusopetuksen ja lukion opettajille ympäri Suomen vuosina 2013-2017. 

Yhteyshenkilöt: Iida-Maria Peltomaa, Aki Luostarinen

 
Rakkaudesta-oppimiseen_punainen (1).png

Koulutuskeskiviikot

Sitran käynnistämät Koulutuskeskiviikot jatkuivat Opetushallituksen rahoittamana ja Otavan Opiston koordinoimana yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle suunnattuna hankkeena 2016-2017. 

Yhteyshenkilö: Iida-Maria Peltomaa 

 
viisari.jpg

Viisari - lukion arviointikulttuurin kehittämishanke

Otavan Opisto koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jossa kuudessa lukiossa kokeiltiin ja kehitettiin arvioinnin monipuolistamisen käytännön keinoja lukion uuden opetussuunnitelman hengessä. Erityistä huomiota kiinnitettiin opiskelijan rooliin arvioinnin käytänteissä.

Yhteyshenkilö: Anne Rongas

 
Startup High School - Digioppimisen areena .png

Startup High School

Syksyllä 2017 käynnistyvän startup-lukion perustajina ovat Slush, HundrED ja Otavan Opisto. Alkuvaiheessa startup-lukion oppimäärä koostuu kolmesta kurssista, jotka pitävät sisällään yritteliäisyyden perusteita ja teoriaa, erilaisia luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä käytännön tekemistä.

Yhteyshenkilöt: Aki Luostarinen, Iida-Maria Peltomaa

 
lataus.jpeg

Shake – Innovaatiokokeilujen uusi malli

Testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja. Tavoitteena on luoda ilmiöpohjaisesti ja kokeilukulttuuriin perustuen oppilaitosasteet ylittävä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen opintomalli, joka osaltaan tukee oppilaitoksesta toiseen sekä työhön ja yrittäjyyteen siirtymistä.

Yhteyshenkilö: Heikki Koponen

 
lataus (1).jpeg

Oppikamu - vertaisoppimisen tukeminen verkossa

Otavia koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jossa kehitetään etäopiskelijoiden vertais- ja yhteisoppimista vahvistavaa toimintamallia.

Yhteyshenkilö: Kari Hintikka

 
lataus (2).jpeg

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen

Poluttamo on kolmivuotinen konsortiohanke, joka tähtää sujuviin siirtymiin toisen asteen koulutuksesta jatko-opintoihin sekä opintojen ja työelämän välillä. Siirtymiä tuetaan mm. visuaalisella henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (VOPS), oppimisanalytiikalla sekä vertaisvalmennuksella. Poluttamoa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Yhteyshenkilö: Kari Hintikka

 
work.jpeg

Nordic Learning Center Innovation

Nordplus Adult project aims at redesigning and innovating the participating partners existing solutions to educational challenges. Particularly with focus on generating sustainable learning centre models relative to the challenges each participating institution faces locally, regionally, nationally and cross-nationally.

Yhteyshenkilö: Iida-Maria Peltomaa