Sykettä arviointiin -hankkeessa kehitetään lukion opettajien arviointiosaamista ja lukioiden arviointikulttuuria.

 
OPH rahoittaa opetushallitus.png
Capto_Capture 2018-11-08_01-41-51_ip. (1).png
 
 

Opetushallituksen rahoittamassa opetustoimen henkilöstökoulutushankkeessa toteutetaan neljä viiden opintopisteen koulutuskokonaisuutta vuosina 2018-2019. Koulutus on osallistujalle maksuton.

Tavoitteena on kokemuksellisesti ja tutkimusperustaisesti ottaa otetta lukiolaissa mainittuun arvioinnin monipuolisuuteen. Lukiossa arvioinnilla on useita, jopa hiukan ristiriitaisia tehtäviä. Koulutuksen aikana perehdytään arvioinnin suunnitteluun, oikea-aikaisuuteen ja dialogisuuteen. Arviointitietouden rinnalla työstetään ohjatusti arviointikäytänteitä. 

Koulutuksen laajuus on 5 op ja kokonaisuus rakentuu kuudesta osiosta:

1. Orientaatio ja lähtötilanne
2. Omien kehittämisprojektien ohjattu käynnistäminen
3. Opettajan arviointiosaaminen
4. Monipuolinen arviointi käytännössä
5. Lukion arviointikulttuuri
6. Sykettä ja edistettä -lopputapahtuma

Hankkeen aikana tuotettu koulutusaineisto, suunnittelupohjat ja opettajien projektitöiden kuvaukset jaetaan vapaasti kaikkien osallistujien käyttöön ja mahdollisimman kattavasti myös avoimesti saataville Sykettä arviointiin -sivustolla https://sites.google.com/view/arviointilukiossa/

Toteuttajat

Sykettä arviointiin -koulutuksesta vastaa Otavan Opisto, jossa käytännön organisointia ja ryhmien ohjausta hoitaa Anne Rongas. Pääkouluttajana toimii Najat Ouakrim-Soivio http://arviointi.fi/

Aikataulu

Koulutus toteutetaan neljällä seudulla. Vaiheiden 3-5 lähikoulutuspäivät syksyllä 2019, jolloin Najat Ouakrim-Soivio vetää työskentelyä, ovat:

  • Mikkeli: 23.-24.8. ja 29.11.

  • Keski-Savo: 30.-31.8. ja 22.11.

  • Kaakkois-Suomi 6.9., 11.10. ja 15.11.

  • Pääkaupunkiseutu 13.-14.9. ja 8.11.

Lisätietoja

Hankekoordinaattori
Anne Rongas
040 5181 229 
anne.rongas@otavanopisto.fi