Tiimit ja teemapajojen aiheet

Tervetuloa seuraamaan STEAMOK-hankkeen etenemistä! Perustiedot on kuvattu info-sivulla. Tässä osiossa pääset sen sijaan seuraamaan tarkemmin, mistä on käytännössä kysymys.

Hankkeessa luodaan STEAMOK-toimintamalli monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen. Hanke on suunnattu 5.-9.-luokan oppilaille. Kukin pilottikoulu määrittää, kuinka paljon ja minkä vuosiluokan/vuosiluokkien oppilaita pilottiin osallistuu. Koulu määrittää myös pilottiin osallistuvat opettajat.

Toteutuksessa oppilaat muodostavat viiden henkilön tiimejä. Kukin oppilastiimi valitsee YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030) jonkin todellisen maailman ongelman, johon he lähtevät innovoimaan ratkaisua STEAM-lähestymistapaa hyödyntäen (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Kokonaisuuteen käytetään 30 oppituntia, joista 10 tuntia käytetään teematyöpajoihin. Loput 20 tuntia on varattu oppilaiden omaan työskentelyyn sekä prosessien ja tuotosten esittelyyn.


Kaikki oppilaat osallistuvat seuraaviin teematyöpajoihin
(opettajat saavat valmiit ohjeet sovellettaviksi):

 

 1. alkuinfo ja ryhmien muodostaminen

 2. ongelman tunnistaminen ja valitseminen

 3. ongelmanratkaisun perustaidot

 4. kriittinen ajattelu ja tiedonkeruu

 5. moraali ja eettiset näkökulmat

 6. tiimityöskentelyn perusteet

 7. ratkaisun esittämisen perusteet

 8. prosessin ja tuotoksen itse- ja vertaisarviointi
   

Lisäksi kustakin oppilastiimistä jakaannutaan kahden oppitunnin ajaksi kirjainvastaavien näkökulmapajoihin (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Myös kirjainpajoista toimitetaan opettajille valmiit ohjeet sovellettaviksi.

Työpajaohjeet laatii Otavan Opiston ja Viikin normaalikoulun muodostama vastuuryhmä. Ohjeita hiotaan pilottikoulujen kommenttien perusteella. 

Lähtölaukaukset!

Tervetuloa seuraamaan STEAMOK-hankkeen etenemistä! Perustiedot on kuvattu info-sivulla. Tässä osiossa pääset sen sijaan seuraamaan tarkemmin, mistä on käytännössä kysymys. Aloitetaan kertomalla hankkeen ensiaskelista eli


Tähän mennessä tapahtunutta: 
 

 • Myönteisen rahoituspäätöksen kertominen rohkeille pilottikouluille. Ilouutisia on mukava kertoa!
   
 • Vastuutiimin järjestäytyminen (Iida-Maria Peltomaa & Aki Luostarinen / Otavan Opisto, Ari Myllyviita, Reetta Nisonen & Aleksi Markkanen / Viikin normaalikoulu). Huippu porukka!
   
 • Lukuisia yhteydenottoja ja yhteistyön ituja on ilmaantunut, mm Jyväskylän OKL ja Innokas-verkosto. Lisääkin saa tulla!
   
 • Osallistuminen Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeiden info- ja verkostoitumistilaisuuteen, jossa STEAMOK sai vertaispalautetuokiossa mainion vastaanoton. Jes!
   
 • Dare to Learn -tapahtumassa Helsingin Kaapelitehtaalla hanke herätti kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Sepäs olisikin jännittävää ja kivaa, jos mukaan innostuisi yhteistyökouluja myös muualta maailmasta!