Huipputiimi

Tervetuloa seuraamaan STEAMOK-hankkeen etenemistä! Perustiedot on kuvattu info-sivulla. Tässä osiossa pääset sen sijaan seuraamaan tarkemmin, mistä on käytännössä kysymys.

STEAMOK-kokonaisuudessa työskennellään noin puolet ajasta viiden oppilaan ryhmissä. Tässä postauksessa kurkistetaan Huipputiimi-pajaan, jonka tavoitteena on antaa oppilaille ajattelun aihetta ja konkreettisia työkaluja yhteistyöhön. 

 

1) Tyrmää ja hyväksy!

Aloitetaan tekemällä “Tyrmää ja hyväksy!” -harjoitus, jonka avulla kokeillaan erilaisia tapoja suhtautua toisten tekemiin ehdotuksiin. Oppilaat jakaantuvat pareittain. Toinen parista on A, toinen B. Opettaja antaa oppilaille vastausmallin jokaiseen keskusteluvaiheeseen seuraavasti: 

 

Vaihe 1
A ehdottaa B:lle tekemistä. B vastaa jokaiseen ehdotukseen aina “Ei, koska…”.  

A: “Mennään elokuviin!”
B: “Ei, koska mulla on tänään pianotunti.”
A: “No entä tulisitko pianotunnin jälkeen käymään meillä?”
B: “En, koska täytyy mennä kotiin tekemään läksyt.”   

 

Vaihe 2
A ehdottaa B:lle tekemistä. B vastaa jokaiseen ehdotukseen “Joo, mutta…”.

A: “Mennään elokuviin!”
B: “Joo, mutta mä oon kyllä aika väsynyt.”

 

Vaihe 3
A ehdottaa B:lle tekemistä. B vastaa jokaiseen ehdotukseen “Joo, ja sitten…” ja keksii lisää tekemistä. A vastaa B:n ehdotukseen keksimällä jälleen lisää tekemistä: “Joo, ja sitten...

A: “Mennään elokuviin!”
B: “Joo, ja sitten mennään taidemuseoon!”
A: “Joo, ja sitten mennään kiipeilemään!”

Puretaan työskentely pohtimalla

 • mikä keskusteluista tuntui hauskimmalta / vaikeimmalta / helpoimmalta? Miksi?
 • Miltä tuntui tyrmätä? Entä tulla tyrmätyksi?
 • Kumpi oli helpompaa: tyrmätä vai hyväksyä?
 

2) Ryhmätyökokemukset

Seuraavaksi keskustellaan pienryhmissä ryhmätyöskentelyyn liittyvistä kokemuksista ja ryhmien erilaisista rooleista.

 

Pyydetään oppilaita pohtimaan pienryhmissä

 • Millaisia kokemuksia heillä on ryhmätyöskentelystä?
 • Missä ryhmissä he ovat mukana päivittäin (esim. harrastusryhmät, perhe, kaveriporukat)
 • Millaisen ryhmän kanssa työskentely on mukavaa / helppoa / vaikeaa? Miksi?

 

Jatketaan sitten keskustelemalla käyttäytymisestä ryhmässä. Ihmiset käyttäytyvät erilaisissa ryhmissä eri tavoilla – he ottavat rooleja, jotka perustuvat toisaalta ihmisen ominaisuuksiin ja toisaalta ryhmän tarpeisiin. Ryhmissä tarvitaan erilaisia rooleja, ja omaan rooliin voi myös itse vaikuttaa. Alla on esimerkkejä erilaisista rooleista.

Näyttökuva 2018-03-06 kello 17.27.10.png

Pyydetään oppilaita pohtimaan

 • Mitkä roolit ovat yleensä hyödyllisiä ryhmän toiminnan kannalta? Miksi?
 • Mitkä roolit voivat haitata ryhmän toimintaa? Miksi?
 • Millainen rooli on kriitikolla? Miten se eroaa tyrmääjästä?
 

3) Rohkaisijan repliikit

Pienryhmät kirjoittavat repliikit, jotka sopisivat rohkaisijan roolin ottaneelle henkilölle. Tehtävän tarkoituksena on saada malleja siihen, miten itse voi kannustaa oman ryhmän jäseniä.

 • Kirjoitetaan ryhmässä kolme repliikkiä, jotka ryhmän rohkaisija voisi sanoa.
 • Mitä repliikeistä tuntuisi luontevalta käyttää?
 

4) Oma roolini ryhmässä

Lopuksi jokainen oppilas pohtii vielä itsenäisesti omia roolejaan erilaisissa ryhmissä vastaamalla kirjallisesti seuraaviin kysymyksiin: 

 

 • Mihin ryhmiin sinä kuulut (esimerkiksi harrastusryhmät)?
 • Missä ryhmissä olet parhaimmillasi? Miksi?

 • Millainen rooli sinulla on yleensä koulussa? Entä kavereiden kanssa? Entä kotona ja harrastusryhmissä?

 • Mitkä ovat vahvuutesi ryhmän jäsenenä?

 • Mitä asioita haluaisit ryhmätyöskentelyssä harjoitella?

 • Minkä roolin haluat ottaa tässä ryhmätyössä? Miten voit sen tehdä?

 

Huipputiimi-paja on rakennettu yhteistyössä äidinkielen opettaja Noora Kivimäen kanssa.