Scrum työskentelyn ja ohjauksen välineenä

Tervetuloa seuraamaan STEAMOK-hankkeen etenemistä! Perustiedot on kuvattu info-sivulla. Tässä osiossa pääset sen sijaan seuraamaan tarkemmin, mistä on käytännössä kysymys.

Seuraavaksi tutustumme scrum-menetelmään, jota käytetään STEAMOK-kokonaisuudessa työskentelyn ja ohjauksen välineenä. Menetelmän tavoitteena on, että oppilaat kehittyvät mm. tehtävien määrän ja laadun mitoittamisessa suhteessa käytettävissä olevaan aikaan, valittujen tehtävien tasapuolisessa jakamisessa sekä oman ja muiden työskentelyn seuraamisessa. 

 

Mikä scrum?

Scrum on yleisesti käytetty projektinhallinnan viitekehys. Scrum on kehitetty alun perin ketterään ohjelmistokehitykseen, jonka jälkeen sitä on alettu soveltaa monipuolisesti myös muun tyyppisissä kehitysprosesseissa. Nimi scrum viittaa rugbyn aloitusryhmitykseen. Tiimin toimintaa verrataan siis rugby-joukkueeseen, jossa pyritään etenemään yksikkönä, toimimaan tiiviissä yhteistyössä, sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja olemaan itseohjautuvia. 

Scrum otetaan STEAMOKissa käyttöön vaiheessa, jossa oppilastiimit ovat muodostaneet oman tutkimushaasteensa. Menetelmän käytössä on oleellista, että tavoite, tiimi ja käytettävissä oleva aika on tiedossa. Miten scrum sitten toimii?

 

Näyttökuva 2018-03-06 kello 18.38.39.png

1) Tehtävien kirjaaminen

Oppilastiimi kirjoittaa post it -lapuille kaikki tehtävät, jotka heidän mielestään tarkoituksenmukaista suorittaa suhteessa tavoitteeseen ja käytettävissä olevaan aikaan. Kirjoitetaan yksi tehtävä yhdelle lapulle.

 

2) Tehtävien pisteytys

Tiimi pisteyttää tehtävät niiden laajuuden mukaan. Pistemäärät merkitään post it -lapuille. Pisteytys auttaa jakamaan työmäärän reilusti.

1 p = pieni tehtävä, jonka hoitamiseen kuluu alle 30 min
2 p = pienehkö tehtävä, jonka hoitamiseen menee noin 1 tuntia
3 p = keskikokoinen tehtävä, jonka hoitamiseen menee noin 1,5 tuntia
4 p = laajahko tehtävä, jonka hoitamiseen menee noin 2 tuntia
5 p = laaja tehtävä, jonka hoitamiseen menee noin 2,5 tuntia

 

3) Tehtävien jakaminen

Tiimi päättää, kuka on vastuussa mistäkin tehtävästä. Muut auttavat, mutta oppilas on päävastuussa niistä tehtävistä, joihin hänen nimensä merkitään. 

 

4) Tehtävien siirtely

Kaikki tehtävät ovat aluksi kohdassa ALOITETTAVAT.
Kun tehtävää aloitetaan edistämään, se siirretään kohtaan TYÖN ALLA.
Kun tehtävä on hoidettu, se siirretään kohtaan VALMIS.

 

5) Tilannekatsaukset

Kullakin työskentelykerralla tiimi tarkistaa scrumin tilanteen:

  • Mistä tehtävästä kukin lähtee liikkeelle?
  • Onko tilanteita, joihin tulisi reagoida? (esim. joku tiimiläisistä poissa)
  • Onko ilmestynyt uusia tehtäviä, jotka olisi syytä lisätä?
  • Onko joitain tehtäviä, jotka voidaankin jättää pois?
  • Onko työnjako edelleen tasainen?
  • Onko työskentely edelleen menestyksellistä suhteessa jäljellä olevaan aikaan? 

 

Välineet
Scrumin käyttöön (erityisesti monimutkaisempaan sellaiseen) löytyy toki myös erilaisia sähköisiä alustoja. Menetelmää voi kuitenkin oikein mainioisti hyödyntää myös kynä-paperi-versiona. Tarvitsette siis vain noin A2-kokoisia papereita, kynän ja post it -lappuja.

Vinkki!
Scrumia käytettäessä yksi tiimin jäsenistä toimii yleensä scrum masterina, jonka tehtävänä on varmistaa, että kaikki saavat työskentelyn alkaessa valittua kokonaisuuden puolesta sopivimman tehtävän työstettäväksi. Tätä kannattaa testata myös oppilaiden kanssa!