Toukasta perhoseksi - monialaisen materiaalin matka kohti lopullista muotoaan

Syksyllä 2017 aloitimme muotoilemaan Agenda 2030 -teemaista monialaista oppimiskokonaisuutta 5.-9. luokan oppalaille. Yhdessä opettajankouluttajien ja opettajien kanssa laadimme materiaalin, joka testattiin kevään 2018 aikana Helsingin normaalilyseon yläkouluikäisten kanssa. Pilotista saatujen kokemusten perusteella työryhmä kehitti ja muokkasi materiaalia ennen kesälomien alkamista.

Lukuvuoden 2018-2019 aikana toteutettiin pilottikokeilu yhteensä 10 peruskoulussa ympäri Suomen. Mukana olivat Helsinki, Siilinjärvi, Otava, Lappeenranta, Raahe, Seinäjoki ja Siikajoki. Materiaalia muokattiin jälleen palautteen perustella.

Suurin muutos liittyi alkuperäiseen ajatukseen STEAM-oppimismallin käytöstä. Suurin osa palautteesta ilmaisi, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja STEAM-lähestymistapaan tutustuminen tuntui liialta samaan kokonaisuuteen yhdistettynä. Koulut toivoivat mahdollisuutta keskittyä Agenda 2030 - ja monialaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteisiin tutustumiseen ja haltuunottoon. Kuuntelimme kouluja ja kehitimme materiaalia tähän suuntaan.

Seuraava ratkaistava haaste olikin kuinka esitellä ja tutustuttaa oppilaat 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen ilman liiallista opettajajohtoisuutta. Taklataksemme haasteen, yhdistimme voimamme toisen OPH-rahoitteisen, lukion teemaopintokursseja kehittävän Teemasta toimeeen -hankkeen kanssa. Yhdessä kahden hankkeen voimin valmistuu parhaillaan toiminnallinen Agenda 2030 -korttipakka. Tästä lisätietoja pikapuolin.

Tällä hetkellä materiaalia hiotaan kohta lopullista muotoaan, ja se tullaan julkaisemaan kaikille vapaaseen käyttöön loppuvuodesta 2019.