STEAMOK-hankkeessa kehitetään monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sovellettavaa toimintamallia, jossa oppijat lähestyvät kestävän kehityksen tavoitteita STEAM-ajattelun kautta. 

 
 

Kurkkaa kuulumiset

 

Hankkeessa luodaan skaalautuva STEAMOK-toimintamalli, joka ohjaa oppilastiimit valitsemaan ja kohdentamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista jonkin todellisen maailman ongelman, johon he lähtevät innovoimaan ratkaisuja STEAM-lähestymistapaa hyödyntäen (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

Oppimisprosessia tuetaan mm. monipuolisilla workshopeilla ja opetushenkilöstön tarjoamalla tuella. Keksintöjen tekemisen sijaan toimintamallin tavoitteena on kehittää ja tuottaa innovointia, joka muodostuu tarpeiden analysoimisesta, ratkaisujen ja niiden käyttöönottoprosessien kehittämisestä sekä arvioinnista. Toimintamallia voidaan soveltaa erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteydessä.

Hankkeessa vahvistetaan ja mallinnetaan koulurajat ylittävän yhteiskehittämisen- ja innovoinnin toimintatapaa. Verkostomaisen innovointimallin käyttöä ja johtamista koulujen välisessä yhteiskehittämisessä tutkimalla pyritään samanaikaisesti tuottamaan osaamista ja uusia toimintatapoja, jotta innovaatiotoiminta tukisi kilpailukykyä myös tulevaisuudessa.

STEAMOK_otsikko_02.jpg

Hanketyöryhmä

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Otavan Opiston Suunta-tiimi. Ensisijaisena yhteistyökumppanina toimii Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

STEAMOK-toimintatavan ja -kokonaisuuden rakentamisesta ja kehittämisestä vastaa Otavan Opiston (Iida-Maria Peltomaa, Aki Luostarinen) ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun (Ari Myllyviita, Aleksi Markkanen, Reetta Nisonen) yhteinen työryhmä.

Pilottikoulut

Pilottikoulut kehittävät STEAMOK-toimintatapaa suunnittelemalla, ohjaamalla ja arvioimalla oppimiskokonaisuuden omassa koulussaan. Pilottikoulujen valinnassa on painotettu oppilaitosten monipuolisuutta. Oppilaskohderyhmänä ovat erityisesti 5.-9. vuosiluokkalaiset. Pilottikoulut arvioivat toimintatavan käytettävyyttä ja tuottavat kehittämistavoitteita. Kehittäjäroolinsa rinnalla pilottikoulut ovat oppijan roolissa pyrkiessään hankkeen avulla tavoittamaan oppivan yhteisön keskeisiä kulmakiviä.


Pilottikouluina toimivat:

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Helsingin normaalilyseo
Rauman normaalikoulu
Pasilan peruskoulu, Helsinki
Kannelmäen peruskoulu, Helsinki
Kirja-Matin koulu, Seinäjoki
Ruukin koulu, Siikajoki
Sammonlahden koulu, Lappeenranta (2 koulupistettä)
Suininlahden koulu, Siilinjärvi
Harakkamäen koulu, Raahe
Otavan Opisto, Otava

Lisätietoja

Hankekoordinaattori
Iida-Maria Peltomaa
050 360 3773
iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi