STEAMOK-hankkeessa kehitetään monialaista oppimiskokonaisuutta, jossa oppilaat lähestyvät kestävän kehityksen tavoitteita STEAM-ajattelun kautta. 

 
 

Opetushallituksen rahoittamassa innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa luodaan monialainen oppimiskokonaisuuden malli, joka ohjaa oppilastiimit täsmentämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteista jonkin todellisen maailman haasteen. Kokonaisuuden aikana oppilasryhmät innovoivat valitsemaansa haasteeseen ratkaisuja STEAM-lähestymistapaa hyödyntäen (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

Oppimisprosessia tuetaan monipuolisilla työpajoilla sekä opettajien tuella ja ohjauksella. Keksintöjen tekemisen sijaan toimintamallin tavoitteena on kehittää ja tuottaa innovointia, joka muodostuu tarpeiden analysoimisesta, ratkaisujen ja niiden käyttöönottoprosessien kehittämisestä sekä arvioinnista. 

STEAMOK-kokonaisuus on tarkoitettu 5.-9. vuosiluokan oppilaille. Kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä pilottikoulujen kanssa lukuvuosina 2017-2019. Keväällä 2019 materiaali jaetaan vapaasti kaikkien koulujen käyttöön.

Yhteistyökumppanit

STEAMOK-kokonaisuus on rakennettu Otavan Opiston ja Viikin normaalikoulun yhteistyönä. Pilottikoulut kehittävät STEAMOK-toimintatapaa suunnittelemalla, ohjaamalla ja arvioimalla oppimiskokonaisuuden omassa koulussaan. Kehittäjäroolinsa rinnalla pilottikoulut ovat oppijan roolissa pyrkiessään hankkeen avulla tavoittamaan oppivan yhteisön keskeisiä kulmakiviä. 


Pilottikouluina toimivat:

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Helsingin normaalilyseo
Rauman normaalikoulu
Pasilan peruskoulu, Helsinki
Kannelmäen peruskoulu, Helsinki
Kirja-Matin koulu, Seinäjoki
Ruukin koulu, Siikajoki
Sammonlahden koulu, Lappeenranta (2 koulupistettä)
Suininlahden koulu, Siilinjärvi
Harakkamäen koulu, Raahe
Otavan Opisto, Otava

Lisätietoja

Hankekoordinaattori
Iida-Maria Peltomaa
050 360 3773
iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi

 

Hankkeen kuulumisia