Työpajasta tukea

Teemasta toimeen logo ei taustaa.png

Työpajapäivästä ideoita teemaopintokursseihin

Tammikuussa 2019 järjestettiin Espoon Omnialla hankkeen pilottikoulujen yhteinen työpajapäivä. Työpajaan osallistui opettajia ja vastuuhenkilöitä kaikista kuudesta pilottilukiosta: Otavian Nettilukio, Espoon aikuislukio (Omnia), Kuopion Lyseon lukio, Lappeenrannan Lyseon lukio, Helsingin normaalilyseon lukio ja Ylöjäven lukio.

Työpajapäivässä tutustuttiin toisiimme ja perehdyttiin syvemmin yleisesti teemaopintokokonaisuuteen sekä hankkeen aikana pilotoitaviin teemoihin: Agenda2030, Ihminen ja kone sekä Tulevaisuuden lukio.

Päivän ideoista on saatu hyvää pohjaa tuleviin pilottitoteutuksiin. Päivän anti kirjoitetaan puhtaaksi, ja siitä aletaan koota yhtenäistä materiaalikokonaisuutta lukioiden suunnittelun tueksi. Tavoitteena on kehittää materiaali yhdessä ennen toteutuksia sekä kerätä toteutusten aikana ja jälkeen palautetta pilottilukioilta.