Teemasta toimeen!

Teemasta toimeen logo kelt ei taustaa valk.png

Innovaatio-osaamista ja kestävää tulevaisuutta teemaopintokursseilla!

 

Otavan Opiston Suunta- ja Nettikoulutus-tiimit kehittävät vuosina 2018-2020 lukion ainerajat ylittäviä teemaopintokursseja yhdessä pilottilukioiden kanssa. Teemasta toimeen! -hanke toteutetaan Opetushallituksen lukiokoulutuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisen valtionavustuksilla ja hankkeen koordinoinnista vastaa Otavan Opisto. 

Hankkeessa kehitetään syklisesti yhdessä pilottilukioiden kanssa kolme teemaopintokurssikokonaisuutta. Kurssisuunnitelmat materiaaleineen pilotoidaan ja julkaistaan avoimesti kaikkien käyttöön. Tavoitteena on rakentaa opiskelijoiden innovaatio- ja tulevaisuusosaamista kehittävät kurssikokonaisuudet. 

Toteutettavat teemaopintokurssit käsittelevät:

1. Agenda 2030 (kestävä tulevaisuus)
2. Ihminen, kone ja keinoäly
3. Tulevaisuuden lukio

Opiskelijan työskentelyä tuetaan toimintamallilla, joka etenee aiheeseen perehtymisestä ongelman havaitsemiseen ja rajaamiseen, oman työskentelyn tavoitteiden asettamiseen, tilannekartoitukseen ja tiedonkeruuseen, kehämäiseen kokeilevaan ratkaisun kehittämiseen ja oman toiminnan ja työskentelyn arviointiin.

Hankkeen pilottilukioina toimivat:

Espoon aikuislukio
Helsingin normaalilyseon lukio
Kuopion Lyseon lukio
Lappeenrannan Lyseon lukio
Otavan Opiston nettilukio
Ylöjärven lukio

Jos teemaopintokurssien kehittäminen kiinnostaa tai haluat mukaan kehittämistyöhön ja testaamaan teemaopintokursseja jo hankekauden aikana, ole yhteydessä!

Aki Luostarinen   Hankekoordinaattori aki.luostarinen@otavanopisto.fi 050 311 7255

Aki Luostarinen

Hankekoordinaattori
aki.luostarinen@otavanopisto.fi
050 311 7255

Miia Siven   Hankesuunnittelija miia.siven@otavanopisto.fi 040 129 4671

Miia Siven

Hankesuunnittelija
miia.siven@otavanopisto.fi
040 129 4671