22.3.2017 Kielitietoisuus ja kohtaaminen

Rasisminvastaisella viikolla Vaasan Koulutuskeskiviikossa pohdittiin kielitietoisuuteen liittyviä kysymyksiä ja pakolaistaustaisten oppilaiden kohtaamista.

Kielitietoisuuteen johdatti Jenni Alisaari. Turun OKL:ssä yliopisto-opettajana työskentelevän Alisaaren ansiot alheen pedagogisessa kehittämisessä sekä halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille on palkittu myös vuoden 2013 suomi toisena kielenä -opettajan tittelillä Opetushallituksen ja Suomi toisena kielenä -opettajien yhdistyksen toimesta. 
 

Saara Pihlaja puolestaan käsitteli puheenvuorossaan asioita, joita on hyvä pohtia ja pitää mielessä toimiessaan pakolaistaustaisten oppilaiden kanssa koulun arjessa. Mitä aikuisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan vieraista kulttuureista tulevia pakolaistaustaisia lapsia ja nuoria? Miten tukea pakolaistaustaista lasta ja nuorta tasapainottelemaan kahden kulttuurin välillä? Pihlaja toimii tällä hetkellä vastaavana ohjaajana Pelastakaa lapset ry:n Kauklahden tukiasuntolassa, johon sijoitetaan yksin maahan tulleita alaikäisiä turvapaikahakijoita.