18.1.2017 Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan pyrkimyksenä on edistää oma-aloitteista ja aktiivista elämäntapaa, mahdollistaa omien vahvuuksien löytäminen, lisätä uskallusta ja vastuullisuutta sekä innostaa katsomaan rohkeasti tulevaisuuteen. 

Erityisen ops-painotuksensa vuoksi Seinäjoki valikoitui oivaksi paikkakunnaksi yrittäjyyskasvatukseen perehtymiseen. Vuoden ensimmäinen Koulutuskeskiviikko käynnistyikin Antti Iivarin puheenvuorolla seudullisesta yrittäjyyspainotuksesta. 

Vilma mutka puolestaan puhui otsikolla "Me teimme sen itse!" - Osallistaminen ja vastuunotto yrittäjyystaitojen oppimisessa. 

Rinnakkaisissa työpajoissa oli mahdollista syventyä joko paikallisten yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettajien johdolla vinkkeihin ja menetelmiin ympäri Eurooppaa yrittäjämäisen opettajuuden tueksi  (Antti Iivari, Henna Kangas) tai syventyä yrittäjämäisen toiminnan ja asenteen edistämiseen oppimisessa (Vilma Mutka, Iida-Maria Peltomaa, Aki Luostarinen). 

Päivän lopuksi kuulimme vielä innostavan puheenvuoron yrittäjyydestä, kun Tony Sivula kertoi Kyrö Distillery Companyn matkasta Pohjanmaalta maailmanmaineeseen.