31.8.2016 Kenen koulu?

Sitran upeassa maisematilassa järjestetyn Koulutuskeskiviikon tavoitteena oli tukea koulutuksen kehittämistä osallisuuden näkökulmasta. Iltapäivän aluksi kuulimme kolme näkökulmaa osallisuuteen. Tämän jälkeen käsittelimme yhdessä osallisuuden kehittämisen keskeisiä kysymyksiä. Lopuksi tutustuimme osallisuuden rakentamiseen kollektiivitaiteen keinoin. 
 

Oppilaat ja valta

Matleena Kosonen tuottaa Opinkirjolla Innostunut oppilaskunta -koulutuksen materiaaleja sekä etsii vastauksia valtakysymyksiin koulussa. 

Osallisuus ja kansalaistoiminta

Katri Kairimo toimii Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksessa itäisen nuorisotyön osaston osastopäällikkönä. 

Huoltajat osallisina koulun kehittämisessä

Kirsi Verkka työskentelee osallisuuden asiantuntijana ja opetuskonsulttina Helsingin opetusvirastossa.

Taiteella yhteisöksi?

Annika Niskanen kehittää kollektiivitaiteen keinoja Esitystaiteen Keskuksen yhteisötaidehankkeessa mm. Kalasatamassa.

Työpajatyöskentely: vaikuttavat oppilaat

Millaista valtaa oppilailla on kouluyhteisössä? Millainen on hyvä oppilaskuntatoiminnan ohjaaja? Työskentely pohjautuu Opinkirjon Innostunut oppilaskunta -koulutuksen sisältöihin.