9.11.2016 Kokeilukulttuuri ja luovuus oppimisessa

Espoossa Aalto design factoryn tiloissa järjestetyssä Koulutuskeskiviikossa käsiteltiin luovuutta ja kokeilukulttuuria oppimisessa. Miten rakentaa yhdessä oppimisympäristö, jossa on turvallista kokeilla, yrittää ja olla luova?

Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä myös tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan myös virheistä(POPS 2014, 27)

Iltapäivän ensimmäisessä puheenvuorossa ihmissuhdetaitokouluttaja Karla Nieminen käsitteli itsevarmuuden kehittämistä käytännöllisesti. Miten omaa itsevarmuutta, heittäytymiskykyä ja ihmisssuhdetaitoja voi kehittää pienillä kokeiluilla epämukavuusalueellaan? Voiko opettaja kehittää harjoittelemalla uskallustaan kokeiluihin, luovuuteen ja kohtaamisiin? Suosittelemme tutustumaan myös Karlan ajatuksia herättäviin Jäänmurtajat-podcasteihin.

Seuraavaksi pohdimme Marja-Leena Bilundin johdolla, kuinka luoda kokeilemisen kulttuuria oppimiseen. Bilund on toiminut pitkään luokanopettajana Rantakylän yhtenäiskoulussa Mikkelissä ja hänet valittiin vuoden tvt-opettajaksi kollegansa Mari Muinosen kanssa. 

Iltapäivän lopuksi heittäydyimme Tiina Hoskarin ohjaamina tutustumaan visuaaliseen ajatteluun oppimisen välineenä. Hoskari on itse elävä esimerkki siitä, millaista tukea visuaalisuus voi tarjota muun muassa keskittymisvaikeuksiin tai oppimisen haasteisiin.