Suunta on opetusalan ammattilaisista koostuva ryhmä, joka järjestää täydennyskoulutuksia ja luotaa uuden oppimisen suuntaa.

 
 

Suuntalaiset toimivat aktiivisesti kansallisessa koulun kehittämistyössä, luotsaavat Opetushallituksen rahoittamia pedagogisia täydennyskoulutushankkeita, kehittävät pelipedagogiikkaa ja kompetenssiarviointia ja ovat mukana oppimisen tulevaisuuden tutkimustyössä. Tervetuloa tutustumaan Suunnan monipuoliseen toimintaan!