Suunta-tiimin ajankohtaisia projekteja 

 
 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien opas, juliste ja verkkosivusto

Monialaiset.fi -sivustolla tutustutaan eri puolilla Suomea toteutettuihin kokonaisuuksiin. Sivustolta löydät myös maksuttoman oppaan ja julisteen oman kokonaisuutenne suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi.  

Yhteyshenkilöt: Iida-Maria Peltomaa, Aki Luostarinen

 
startup.png

STARTUP-lukio

Syksyllä 2017 käynnistyvän startup-lukion perustajina ovat Slush, HundrED ja Otavan Opisto. Alkuvaiheessa startup-lukion oppimäärä koostuu kolmesta kurssista, jotka pitävät sisällään yritteliäisyyden perusteita ja teoriaa, erilaisia luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä käytännön tekemistä.

Yhteyshenkilöt: Aki Luostarinen, Iida-Maria Peltomaa

 
retki.jpeg

Lukioiden kehittämisverkosto

Otavan Opisto toimii osana OPH:n elokuussa 2016 käynnistämää valtakunnallista lukioiden kehittämisverkostoa, joka on osa OKM:n Uusi lukio – uskalla kokeilla -kehittämisohjelmaa. Verkostossa kehitetään pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria.  

Yhteyshenkilö: Aki Luostarinen

 
pilkut.jpeg

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri

Otavan Opisto on mukana barometrityössä, jossa tutkitaan mahdollisia tulevaisuuksia aikavälillä, jossa oppimisen ideat, muodot ja instituutiot tulevat oletettavasti perusteellisesti muuttumaan. Aineistosampona on 2009 käynnistetty Opetushallituksen laadullinen tulevaisuusbarometri, jota vuosittain päivitetään.

Yhteyshenkilö: Tiina Airaksinen, Jenni Linturi

 
naapuri.jpeg

Tunnetko naapurisi?

Otavan Opisto on mukana Koneen säätiön rahoittamassa ja Helsingin yliopiston koordinoimassa Tunnetko naapurisi -hankeessa. Tutkijoista, pedagogeista ja mediatuottajista koostuvassa monialaisessa hankkeessa käytetään imitaatiopelejä naapuruussuhteiden tutkimiseen sekä kehittämiseen yhteisöllisen oppimisen keinoin ja digitaalisille massamedia-alustoille tuotettavan ohjelmaformaatin avulla. Tavoitteena on lisätä empatiaa ja luoda entistä syvempää ymmärrystä jatkuvasti muuttuvien naapuruuksien välille. Lisätietoja myös hankkeen Facebook-sivulla.

Yhteyshenkilöt: Tiina Airaksinen, Heikki Koponen

 
work.jpeg
 
 
jaa.jpg
 
 
 

Nordic Learning Center Innovation

Nordplus Adult project aims at redesigning and innovating the participating partners existing solutions to educational challenges. Particularly with focus on generating sustainable learning centre models relative to the challenges each participating institution faces locally, regionally, nationally and cross-nationally.

Yhteyshenkilö: Iida-Maria Peltomaa

 


Viisari - lukion arviointikulttuurin kehittämishanke

Otavan Opisto koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jossa kuudessa lukiossa kokeillaan ja kehitetään arvioinnin monipuolistamisen käytännön keinoja lukion uuden opetussuunnitelman hengessä. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan rooliin arvioinnin käytänteissä.

Yhteyshenkilö: Anne Rongas

 

Jaa jotain

Kansainvälisen avoimen opetuksen viikon (Open Education Week) Suomen tapahtumana vuodesta 2013 alkaen järjestetty tempaus, jossa vertaiset vinkkaavat toinen toisiaan jakamaan opetusaineistoja Creative Commens -lisenssoituna.

Yhteyshenkilö: Anne Rongas

 

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen

Poluttamo on kolmivuotinen konsortiohanke, joka tähtää sujuviin siirtymiin toisen asteen koulutuksesta jatko-opintoihin sekä opintojen ja työelämän välillä. Siirtymiä tuetaan mm. visuaalisella henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (VOPS), oppimisanalytiikalla sekä vertaisvalmennuksella. Poluttamoa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Yhteyshenkilö: Kari Hintikka

 

Oppikamu - vertaisoppimisen tukeminen verkossa

Otavan Opisto koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jossa kehitetään etäopiskelijoiden vertais- ja yhteisoppimista vahvistavaa toimintamallia.

Yhteyshenkilö: Kari Hintikka

 

 
 

Digillä duuniin (digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa)

Otavan Opisto on pelipedagogiikasta vastaavana osatoteuttajana XAMK:n koordinoimassa hankkeessa, jonka tavoitteena on koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen edistäminen. Kolmevuotinen hanke käynnistyi kesäkuussa 2017.

Yhteyshenkilö: Heikki Koponen

 

Shake – Innovaatiokokeilujen uusi malli

Testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja. Tavoitteena on luoda ilmiöpohjaisesti ja kokeilukulttuuriin perustuen oppilaitosasteet ylittävä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen opintomalli, joka osaltaan tukee oppilaitoksesta toiseen sekä työhön ja yrittäjyyteen siirtymistä.

Yhteyshenkilö: Heikki Koponen