Koulutuskeskiviikko nostaa keskusteluun oppimisen tulevaisuuteen liittyviä teemoja ja haastaa konkreettisiin tekoihin koulutuksen kehittämiseksi.

 
 
 

Koulutuskeskiviikko kokoaa oppimisesta ja koulutuksesta kiinnostuneet yhteisen teeman äärelle kuulemaan innoittavia alustuksia, jakamaan käytännön vinkkejä ja esimerkkejä parhaista toimintatavoista sekä keskustelemaan siitä, miten koulutuskenttää voidaan käytännössä kehittää.

Voit osallistua koulutuksiin paikan päällä tai suoran verkkolähetyksen välityksellä. Puheenvuorojen tallenteet ja työpajojen materiaalit ovat työyhteisösi käytettävissä tapahtumien jälkeen.

Koulutuskeskiviikot ovat yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle maksuttomia. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoi Otavan Opisto.

Seuraa etänä: otavanopisto.adobeconnect.com/suunta
Verkko-osallistujien ilmoittautuminen: bit.ly/koke-verkko

Osallistuitko Koulutuskeskiviikkoon?
Anna meille palautetta: bit.ly/keskiviikkopalaute


Tulevat tapahtumat 2017–2018


Menneet Koulutuskeskiviikot

Aiempien tapahtumien tiedot, videomateriaalit ja työpajaohjeet löydät klikkaamalla alla olevia painikkeita.

 

Arviointi-iltapäivä
31.8.2017, Helsinki

Tilaisuus tarjoaa tukea ja mahdollisuuden keskustella uuden OPSin mukaiseesta arvioinnista.  

Ohjelma

13.00-13.30 Tavoitteet
13.30-13.55 Arvioinnin erilaiset tehtävät
13.55-14.25 Työskentely: Onko arviointi monipuolista?
14.25-14.40 Kahvitauko
14.40-15.00 Käytännön esimerkkejä
15.00-15.45 Työskentely: Oman työn suunnittelu
15.45-16.00 Työskentely: ryhmäarviointi
 

Kouluttajat

Tilaisuuden kouluttajina toimivat Najat Ouakrim-Soivio ja Pekka Peura

Oukrim-Soivio (KT, FL) on toiminut mm. historian ja yhteiskuntaopin opettajana, rehtorina ja opettajakouluttajana, Opetushallituksessa oppimistulosten arviointiyksikön projektipäällikkönä ja tutkijana Helsingin yliopistossa. Tutkimustyössään hän on käsitellyt muun muassa yleissivistävän koulutuksen arviointia niin koulujen kuin koulutusjärjestelmän kannalta.

Peura (FM) on toiminut matemaattisten aineiden opettajana. Tällä hetkellä hän toimii opettajien täydennyskouluttajana ja edistää opetus- ja arviointikulttuurin kehittämistä muun muassa Startup-lukion ja Yoojoo-yhteisön kautta.

 

Lisätietoja

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstölle. Koulutus ja kahvitarjoilu ovat kohderyhmälle maksuttomia. 

Ota mukaan tietokone tai mobiililaite. Huolehdi, että sinulla on oman läheisimmän oppiaineen POPS/LOPS saatavilla (laitteella tai paperisena) ja lataa työskentelypohja. Työskentelypohjia saatavilla myös paperisena paikan päällä. 

Ilmoittautuminen

Aika
to 31.8.2017 13.00–16.00

Paikka
Lauttasaaren yhteiskoulun lukio, Isokaari 19, Helsinki

 
 

Positiivinen pedagogiikka
20.9.2017, Turku

Kuinka opettaa lapselle, miten olla hyvä toisille? Miksi lapsen kannattaa jatkaa sinnikkäästi tekemistään, vaikkei sillä hetkellä huvittaisikaan? Miten voi tukea jokaisen oppilaan omia hyviä ominaisuuksia, kuten luovuutta, rohkeutta, myötätuntoa tai itsesäätelykykyä? Koulussa on huomattu, että akateemisten taitojen lisäksi tarvitsemme elämässä hyvinvointia ja onnellisuutta. Sitä opetukseen tuo positiivinen pedagogiikka. Tietynlaiset luonteenpiirteet ennustavat hyvää elämää, joten siksi on tärkeää tunnistaa lasten ja nuorten vahvuudet jo koulussa ja tukea niiden kehittymistä.

Vahvuusperustaisen opetuksen avulla lapset oppivat näkemään, mikä heissä itsessään on vahvaa ja toimivaa. Samalla he oppivat huomaamaan ympärillään olevan hyvän ja muiden vahvuudet, joka osaltaan vahvistaa ryhmähenkeä ja yhdessä toimimista. Myös kiusaaminen vähenee, kun opitaan hyväksymään erilaiset luokkatoverit. Mikä parasta opettajan oma työ helpottuu ja hyvinvointi kasvaa, kun päästään hyvän kierteeseen!

Kouluttaja

Kaisa Vuorinen toimii erityisluokanopettajana ja tutkii positiivista pedagogiikkaa Helsingin yliopistossa. Hän kouluttaa aktiivisesti ympäri Suomea varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstöä sekä erityisopettajia. 

Lisätietoja

Koulutus on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstölle. Koulutus ja kahvitarjoilu ovat kohderyhmälle maksuttomia. 

Ilmoittautuminen

Aika
ke 20.9.2017 13.00–16.00

Paikka
Logomo, Move-sali, Köydenpunojankatu 14, Turku

 
 

Iloa ja kokeilua oppimiseen
4.10.2017, Kuopio

 

Tule vahvistamaan iloa, innostusta ja kokeilunhalua! Oppimisen ja opettamisen teemoihin monipuolisesti pureutuva koulutuspäivä tarjoaa virkistävän kattauksen näkökulmia – niin oppilaiden kuin opettajankin oppimista inspiroimaan.

Maksuton koulutuspäivä on suunnattu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstölle. 

 

Ohjelma

 

9.00-9.30 Tulokahvit

9.30-10.00 Oppimisen ydinvoima – sinnikkyyttä vai sirkustemppuja? (Laura Tuohilampi, yliopistonopettaja)

10.00-10.15 Siirtyminen työpajaan

10.15-11.30 Rinnakkaiset työpajat 1

11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30-14.00 Rinnakkaiset työpajat 2

14.00-14.30 Kahvitauko

14.30-15.00 Case Wilma: formatiivisen arvioinnin käyttö (Jukka Sormunen, rehtori)

15.00-16.00 Näkökulmia kokeilukulttuuriin ja koulutuksen tulevaisuuden megatrendeihin (Kalle Nieminen, Sitra)

 

Rinnakkaiset työpajat

1) Matikkanälkä (Laura Tuohilampi)

Kyllästyttääkö oppikirjaan ja kotitehtävien tarkistukseen painottuvat matikantunnit? Haluaisitko opettaa matematiikkaa motivoivemmin ja toiminnallisemmin? Virkistävä työpaja tarjoaa uudenlaisen näkökulman matematiikan opetukseen ja käytännöllisiä välineitä sen toteuttamiseen.

Työpajassa painotetaan monipuolisen matikan tarvetta, käsitellään matematiikan oppimista kokonaisvaltaisesti ja pyritään hälventämään kohderyhmä- ja ikäjakoajattelua. Työpajassa etsitään omasta arjesta ja käytettävissä olevista materiaaleista vaihtoehtoisia tapoja toimia. Tarjolla on lukuisia konkreettisia malleja matikan oppimisen monipuolistamiseksi.

Kouluttajana toimii tulevia matematiikan opettajia Jyväskylän yliopistossa opettava ja matematiikan opetuksen mielekkyydestä väitellyt Laura Tuohilampi.

Työpaja sopii kaikilla tasoilla matikkaa opettaville.

 

2) Koulutyön ja itsensä johtaminen (Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa)

Itseään johtava opettaja luottaa omiin kykyihinsä, mutta haluaa samalla sitkeästi kehittää osaamistaan. Mitä tarkoittaa tämän päivän opettajuus ja oppivan yhteisön jäsenenä toimiminen? Kuinka kehittää ammatti-identiteettiään ja huolehtia samalla myös jaksamisesta ja hyvinvoinnistaan?

Työpajan sisältö pohjautuu opetushenkilöstön täydennyskouluttajina toimivien Aki Luostarisen ja Iida-Maria Peltomaan kirjaan Reseptit OPSin käyttöön.

Työpaja soveltuu sekä perusopetuksen että lukion opettajille. 

 

3) "Kuvaa mua” - matkalla minuun (Marjaleena Bilund)

Netti ja some ovat oppilaiden arkea / arkipäivää, mutta heiltä puuttuu usein välineitä kohdata itsensä ja toisensa sekä arjessa että netissä. Digitaalinen kuilu opettajien ja oppilaiden välillä huolestuttaa; digitaalisuus ja ihmisten kohtaaminen nähdään usein toistensa ääripäinä. Niin ei tarvitse kuitenkaan olla. Digitaaliset työkalut voivat auttaa meitä ymmärtämään ja kohtaamaan itsemme ja toisemme innostavalla tavalla.

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahivistaa oppilaiden luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. 

Työpajassa tutustutaan erilaisiin tunnekasvatuksen harjoituksiin ja sovelluksiin, joita voidaan käyttää apuna tässä prosessissa. Erilaiset oppiaineet mahdollistavat matkan minuun muiden oppisisältöjen lomassa.

Työpajan tavoitteena on auttaa opettajia löytämään uusia tapoja tunnekasvatukseen ja näkemään teknologian tuomat mahdollisuudet tunnekasvatuksessa erilaisia digitaalisia työkaluja hyödyntäen.

Kouluttaja Marja-Leena Bilundin tausta: luokanopettaja, NEPSY-kouluttaja (neuropsykiatrinen valmentaja), perusasteen TVT-opettaja 2016, Friends-ohjaaja, Voimauttava valokuva-menetelmä ohjaaja, montessoripedagogi, väitöstutkija

Työpaja on kohdistettu erityisesti yläkoulun ja lukion opettajille. 

 

4) Rakenteiden ja toimintakulttuurin kehittäminen (Samuli Laitinen)

Lukioiden arkea rytmittävät jaksojärjestelmät. Pitkään on lukiokoulutusta järjestetty niin, että ensin opiskellaan viidestä kuuteen viikkoa ja sitten mitataan osaamista koeviikolla.  Arviointikulttuurin kehittymisen ja viimeistään uuden opetussuunnitelman myötä koeviikoille painottuvasta arvioinnista on siirrytty vähän kerrassaan jakson ajalle ajoittuvaan ja oppimista tukevaan arviointiin sekä erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin lukiokurssitoteutuksissa. Koeviikot ovat muuttuneet esimerkiksi päättöviikoiksi tai arviointiviikoiksi ja niiden merkitys on muuttunut. Hyviä kokeiluja on uskaltauduttu tekemään. Paljon on silti vielä tehtävissä.

Myös koulujen toimintakulttuurit ovat viimeisten vuosien aikana muuttuneet yhä enemmän osallistaviksi. Opiskelijoiden rooli toiminnan suunnittelussa on vahvistunut ja koulujen yhteisöllisyys lisääntynyt. Mitä kaikkea opiskelijoiden osallistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen voivat koulun toimintaan tuoda?

Työpajassa esitellään 2–3 kuopiolaista lukiokurssitoteutusta ja keskustellaan eri tavoista toteuttaa lukiokursseja. Vuorovaikutteisessa työpajassa osallistujat pääsevät kommentoimaan kurssitoteutuksia ja esittelemään omia kokemuksiaan perinteisten rakenteiden rikkomisesta ja koulujen toimintakulttuurin edistämisestä.  

Työpaja on kohdistettu erityisesti lukion opettajille. 

 

Ilmoittautuminen

Aika
ke 4.10.2017 9.30–16.00

Paikka
Kuopion Lyseon lukio, Puijonkatu 18

 

 

Lisätietoja tapahtumasta

Toteutetaan Opetushallituksen rahoittamien Koulutuskeskiviikko-hankkeen ja lukioiden kehittämisverkoston yhteistyönä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstölle. 

 

Osaamisen jakaminen
1.11.2017, Helsinki

Kuvaus täydentyy. 

Kouluttaja

Kouluttajat täydentyvät. 

Ilmoittautuminen

Aika
ke 1.11.2017 9.30–15.00

Paikka
Opetushallituksen monitoimitila (1. krs), Hakaniemenranta 6, Helsinki

 
 

Laaja-alainen osaaminen
8.11.2017, Kokkola

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet haastavat meidät arvioimaan käsitystämme 2000-luvun yleissivistyksestä. Millaisista tiedollisista valmiuksista ja osaamisista se rakentuu? Mitä jokaisen suomalaisen tulisi tietää ja osata? Millaista arvopohjaa, millaisia asenteita ja millaista osallisuuden kokemusta lapsille ja nuorille tulisi tarjota ja rakentaa? 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Osaamisten kehittymiseen puolestaan vaikuttavat niin omaksutut arvot ja asenteet kuin tahto toimia.

Ohjelma

13.00-13.45 Laaja-alainen osaaminen – mitä, miksi, milloin?
13.45-14.15 Kahvitauko
14.15-15.45 Syventävä työskentely

Kouluttajat

Iida-Maria Peltomaa ja Aki Luostarinen ovat pureutuneet laaja-alaisen osaamisen teemoihin mm. kirjassaan Reseptit OPSin käyttöön. 

Lisätietoja

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstölle. Koulutus ja kahvitarjoilu ovat kohderyhmälle maksuttomia. 

Ilmoittautuminen

Aika
ke 8.11.2017 13.00–15.45

Paikka
Kokkola

 
 

Eväitä työelämään – kuusi tapaa lisätä korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia
7.6.2017, Helsinki

 

Millainen työelämä odottaa tämän hetken korkeakouluopiskelijoita? Millaisia valmiuksia tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Miten nuorille voidaan tarjota mahdollisuuksia oman työtulevaisuutensa rakentamiseen ja työelämävalmiuksiensa kehittämiseen?

Tule kuulemaan ja keskustelemaan! Esittelyssä myös kuusi tapaa lisätä korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia.

Ohjelma

Tervetuloa (Milma Arola, Sitra)

Työelämän muutostrendit – miksi uudessa työssä tarvitaan uutta osaamista? (Perttu Jämsén ja Milma Arola, Sitra)

Millä eväillä koulunpenkiltä työelämään? (Joonas Pesonen, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT)

Kuusi tapaa edistää nuorten työelämävalmiuksia – pitchaten!

o CoCoaching – valmennuksesta apua omien vahvuuksien tunnistamiseen

o PT4Career – räätälöityä uraohjausta opiskelijoille

o eMentorointi amk-opiskelijoiden tukena

o Opiskelijoiden ryhmämentorointi

o Avoimen datan avulla piilotyöpaikkojen mahdollisuudet esiin

o NY Start Up – korkeakouluyrittäjyyttä

 

Nuori Yrittäjyys ry kutsuu sinut Koulutuskeskiviikon jatkoille klo 16–17.30

Tilaisuudessa on mahdollisuus verkostoitua, vaihtaa ajatuksia sekä kuulla lisää NY Start Up -ohjelmasta. Vuoden kestävässä ohjelmassa korkeakouluopiskelijat perustavat oman miniyrityksen ja oppivat sen kautta yrittäjyystaitoja.

 

Lisätiedot

Kesäkuun Koulutuskeskiviikon koordinoinnista vastaa Sitran Työelämän taitekohdat -avainalue, joka ideoi ja kokeilee toimintamalleja, jotka auttavat työtä ja työntekijöitä löytämään toisensa nykyistä tehokkaammin ja herättelevät suomalaisia kehittämään uuden työn markkinoilla ja uudessa työelämässä tarvittavia valmiuksia. Tutustu tapahtumaan Sitran sivuilla

 

Ilmoittautuminen

Aika
ke 7.6.2017 14.00–16.00

Paikka
Scandic Marski, Mannerheimintie 10, Helsinki

Tilaisuutta voi seurata myös webcastingina verkossa tai jälkikäteen tallenteelta. Linkit päivittyvät tälle sivulle lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.