Suunta-tiimin ajankohtaisia projekteja 

 
 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien opas, juliste ja verkkosivusto

Monialaiset.fi -sivustolla tutustutaan eri puolilla Suomea toteutettuihin kokonaisuuksiin. Sivustolta löydät myös maksuttoman oppaan ja julisteen oman kokonaisuutenne suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi.  

Yhteyshenkilöt: Iida-Maria Peltomaa, Aki Luostarinen

 
STEAMOK_otsikko_02 (2).jpg

STEAMOK - monialainen oppimiskokonaisuus

STEAMOK-hankkeessa kehitetään monialaista oppimiskokonaisuutta, jossa 5.-9. vuosiluokan oppilaat lähestyvät kestävän kehityksen tavoitteita STEAM-ajattelun kautta. Otavia koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanketta lukuvuosina 2017-2019.  

Yhteyshenkilö: Iida-Maria Peltomaa

 

Arviointiklubi - Perusopetuksen prosessinaikaista arviointia kehittämässä

Arviointiklubi-henkilöstökoulutushanketta rahoittaa Opetushallitus. Hanke toteutetaan kolmena koulutuskokonaisuutena vuosien 2018-2019 aikana. Koulutuksessa perehdytään prosessinaikaiseen arviointiin ja tieto- ja viestintäteknologiaan arvioinnissa sekä kehitetään arviointia kouluilla kokeiluiden kautta. Otavia koordinoi hanketta.

Yhteyshenkilö: Aki Luostarinen

 

Teemasta toimeen!
Innovaatio-osaamista ja kestävää tulevaisuutta teemaopintokursseilla

Hankkeessa kehitetään kolmen lukion teemaopintokurssin suunnitelma ja materiaalit. Kursseilla opiskelijat tutustuvat kestävään kehityksen, keinoälyn ja tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin haasteisiin ja innovoivat näihin yhdessä ratkaisuja vuosina. Otavia koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanketta lukuvuosina 2018-2020.

Yhteyshenkilö: Aki Luostarinen

 
Nordplus_Adult_RGB_EN.png

Nordplus Adult: Bridging the Theory-practice Gap in Teacher Training

The project aims at bridging the gap between theory and practice in teacher training through iterative experimental interventions based on action research methodology and design-based research. The premise of the project is that the teachers work with the challenges they find to be the most urgent to improve upon related to their everyday practice.

Coordinator: Iida-Maria Peltomaa

 
Capto_Capture 2018-11-08_01-41-51_ip. (1).png

Sykettä arviointiin

Sykettä arviointiin on OPH:n rahoittamaa henkilöstökoulutusta. Koulutuksen kohderyhminä lukio-opettajat ja lukion opinto-ohjaajat. Koulutuksen tavoitteina ovat sekä opettajan arviointiosaamisen lisääminen että oman lukion arviointikulttuurin työstäminen. Kouluttajien sydäntä lähellä ovat arvioinnin dialogisuus ja vaikutus oppijan etenemiseen. Koulutuksessa yhdistyvät ajantasainen tutkimustieto ja lukio-opettajan työn arki.

Yhteyshenkilö: Anne Rongas

 
PulssiTunnus.png

Pulssi

Otavia koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, joka kohdentuu opiskelijan rooliin arvioinnin osapuolena. Hankkeen aikaisella toimnnalla luodaan yhteistä ymmärrystä arvioinnin monipuolistamiseen. Hanke alkoi elokuussa 2017 ja päättyy marraskuussa 2019. 

Yhteyshenkilö: Anne Rongas

 
retki.jpeg

Lukioiden kehittämisverkosto

Otavia toimii osana OPH:n elokuussa 2016 käynnistämää valtakunnallista lukioiden kehittämisverkostoa, joka on osa OKM:n Uusi lukio – uskalla kokeilla -kehittämisohjelmaa. Verkostossa kehitetään pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria.  

Yhteyshenkilö: Aki Luostarinen

 
pilkut.jpeg

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri

Otavia on mukana barometrityössä, jossa tutkitaan mahdollisia tulevaisuuksia aikavälillä, jossa oppimisen ideat, muodot ja instituutiot tulevat oletettavasti perusteellisesti muuttumaan. Aineistosampona on 2009 käynnistetty Opetushallituksen laadullinen tulevaisuusbarometri, jota vuosittain päivitetään.

Yhteyshenkilö: Tiina Airaksinen, Jenni Linturi

 
naapuri.jpeg

Tunnetko naapurisi?

Otavia on mukana Koneen säätiön rahoittamassa ja Helsingin yliopiston koordinoimassa Tunnetko naapurisi -hankeessa. Tutkijoista, pedagogeista ja mediatuottajista koostuvassa monialaisessa hankkeessa käytetään imitaatiopelejä naapuruussuhteiden tutkimiseen sekä kehittämiseen yhteisöllisen oppimisen keinoin ja digitaalisille massamedia-alustoille tuotettavan ohjelmaformaatin avulla. Tavoitteena on lisätä empatiaa ja luoda entistä syvempää ymmärrystä jatkuvasti muuttuvien naapuruuksien välille. Lisätietoja myös hankkeen Facebook-sivulla.

Yhteyshenkilöt: Tiina Airaksinen, Heikki Koponen

 
jaa.jpg

Jaa jotain

Kansainvälisen avoimen opetuksen viikon (Open Education Week) Suomen tapahtumana vuodesta 2013 alkaen järjestetty tempaus, jossa vertaiset vinkkaavat toinen toisiaan jakamaan opetusaineistoja Creative Commens -lisenssoituna.

Yhteyshenkilö: Anne Rongas

 

Digillä duuniin (digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa)

Otavia on pelipedagogiikasta vastaavana osatoteuttajana XAMK:n koordinoimassa hankkeessa, jonka tavoitteena on koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen edistäminen. Kolmevuotinen hanke käynnistyi kesäkuussa 2017.

Yhteyshenkilö: Heikki Koponen

 
vahvistuverkossa_logo_netti.jpg

Vahvistu verkossa

Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja (luku-, kirjoitus-, matemaattisia- ja tvt-taitoja) tukevia ja osaamista vahvistavia digipedagogisia menetelmiä, ratkaisuja ja malleja.